Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(9. 5. 1974)


Úloha č. 19

Čestmír Bára, Nové Syrovice a

Ján Švarc, Nové Syrovice

"Průboj" a po oprave nekorektnosti

Mat 3. krokom (5–8)Kontrolná notácia: b. Kg7, Sb6, Sf3, Je4, Jf4 (5), č. Kh4, Sg3, Sh3, Pe7, f7, g2, g6, h2 (8).


Riešenie problému č. 14: 1.Df3-b3 s hrozbou 2.Db3-g8 mat, 1...Jc6-e7+ 2.Vg7-g2 mat, 1...Jc6 inak ľubovoľne 2.Vg7-b7 mat, 1...Kf8-e8 2.Db3-b8 mat, 1...Jh8-f7 2.Db3:f7 mat. Veľmi pekná úloha s pomerne nenápadným úvodníkom. Veľa riešiteľov udalo 1.Df3-d5 na čo ale čierny má obranu 1...Kf8-e8. Vzhľadom na túto obranu niektorí vyhlásili túto úlohu za neriešiteľnú.


Konečný stav súťaže za prvý štvrťrok prinesieme v budúcej šachovej rubrike.


Stav súťaže po 1. kole

J. Bobák (Prešov), P. Durst (Levoča), J. Fábry (Medzev), J. Fabiny (Bindt), F. Hadušovský (Hrabušice), V. Hajdu (Zádielske Dvorníky), L. Holubecký (Košice), T. Horváth (Valaliky), F. Jánoš (Kolinovce), M. Kašper (Levoča), Š. Kucík (Veľké Kapušany), V. Pipta (Trebišov), J. Turek (Levoča) a L. Wittner (Košice) po 2 body.


Odkazy redakcie

J. Fábry, Medzev: Žiadame, aby ste k zaslanej štúdii "biely začína a vyhrá", poslali kontrolnú notáciu, bez ktorej žiadnu úlohu nebudeme uverejňovať.

M. Kašper a J. Turek, Levoča: Vaša dvojťažka má, žiaľ, aj vedľajšie riešenie 1.Vc5-c4+ Kd4-e5 (č. jazdec je viazaný) 2.Df2-g3 mat

Č. Bára, Nové Syrovice: Vaša trojťažka (Kc2, Kb8) je ilegálna, lebo čierny strelec nemohol sa dostať pre pešiaka na b7 na pole a8. Ak sa Vám podarí úlohu opraviť, radi ju uverejníme, lebo ilegálne pozície nie sú prípustné.

Všetkým nováčikom: Za správne riešenie dvojťažky sa priznávajú 2 body. Za trojťažku 3 body, za mnohoťažku 4 body a za riešenie štúdie 5 bodov. Všetky riešenia sa musia doviesť do konca: ani u dvojťažky nestačí uviesť len prvý krok. Za vedľajšie riešenie sa priznáva rovnaký počet bodov, ak sme úlohu pre úplnú nekvalitnosť zo súťaže nevyškrtli.

Všetky riešenia treba poslať do troch týždňov po uverejnení a rozhoduje dátum poštovej pečiatky.


Vzad <<  >> Vpred