Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(3. 5. 1974)


Úloha č. 18

Ing. Michal Piasecký, Košice

Originál pre VN

Mat 2. krokom (6–4)Kontrolná notácia: b. Kd1, Vd6, Sb6, Sb7, Jh3, Pb2 (6), č. Kd3, Jd4, Pe4, g3 (4).


Riešenie problému č. 13: 1.b2-b4 dosť hrubý úvodník, lebo berie čiernemu kráľovi jediné voľné pole a5 a vytvára silnú hrozbu 2.Vc2-a2 mat, 1...c4:b3 e.p. 2.Vd4-a4 mat, 1...Sd3:c2 2.Se2:c4 mat, 1...Ve7:e2 (Ve7-c7+) 2.Jd5-c7 mat (:c7 mat)


Predbežný stav riešiteľskej súťaže po poslednom kole

J. Majerčák (Tatr. Lomnica) 39 bodov. P. Durst (Levoča) a M. Kašper (Levoča) po 33 bodov. J. Fabiny (Bindt) 31 bodov. L. Holubecký (Košice) a Š. Kucík (Veľké Kapušany) po 30 bodov. J. Bobák (Prešov) a V. Hajdu (Zádielske Dvorníky) po 29 bodov. M. Jurič (Prešov) 28 bodov. J. Turek (Levoča) 27 bodov. J. Fábry (Medzev) 25 bodov. F. Paluška (Michalovce) a S. Kovaľský (Gelnica) po 24 bodov. V. Pipta (Michalovce) 22 bodov. T. Horváth (Valaliky), V. Kaščák (Partizánske), F. Demský (Michalovce) a M. Magur (Klenová) po 21 bodov. B. Borovský (Sp. Nová Ves) 19 bodov. F. Bukovinský (Poprad), V. Galiczová (Sp. Nová Ves), M. Kseňák (Stará Ľubovňa) a Š. Németh (Hanušovce nad Topľou) po 17 bodov. K. Suchár (Prešov), F. Jánoš (Kolinovce), L. Wittner (Košice) a E. Draguňová (Levoča) po 16 bodov. V. Juhár (Poproč) a Z. Libiš (Lysice) po 15 bodov. Š. Burkuš (Košice) 13 bodov. R. Habočík (Košice), L. Kočík (Košice), V. Krescanko (Košice) a M. Prada (Budkovce) po 12 bodov. Ing. E. Figulová (Košice) 10 bodov. J. Šarišský (Holumnica) 9 bodov. Č. Bára (Nové Syrovice) 8 bodov. L. Fazekaš (Košice) 6 bodov. J. Gura (Sp. Nová Ves), P. Humeník (Sp. Nová Ves) a D. Mikulajčík (Košice) po 4 body. J. Šarecký (Poprad), J. Béreš (Košice), J. Švarc (Nové Syrovice), F. Hadušovský (Hrabušice), J. Verešpej (Sp. Nová Ves) a J. Sekerák (Bajerovce) po 2 body.


Odkaz redakcie

J. Fábry, Medzev: Váš trojkrokový dvojník má v pozícii "A" až 3 nepríjemné duály: 2.Jf2, e1, c1, b2 a z toho dôvodu nie je dobrý. Pozícia má tiež v prvom variante jeden duál: 2.Jb4, f4. Ten sa dá ľahko odstrániť pridaním bieleho pešiaka na poli f4, potom by ostala len táto jedna pozícia. Pošlite nám opravu tejto úlohy, a potom ju uverejníme.


Vzad <<  >> Vpred