Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(29. 3. 1974)


Úloha č. 13

Čestmír Bára, Nové Syrovice

Originál pre VN

Mat 2. krokom (7–7)Kontrolná notácia: b. Kc6, Vc2, Vd4, Se2, Jd5, Pb2, c3 (7), č. Ka6, Ve7, Sd3, Pa7, c4, c5, d6 (7).


Riešenie problému č. 8: 1.Vf2-c2 Kf4-e3 2.Df6:f5 Ke3-d3 3.Df5:e4 mat, preto musela veža v prvom kroku na pole c2. 1...Kf4:f3 2.Df6:f5+ Kf3-g3 (Kf3-e3) 3.Df5:g4 mat (3.Df5:e4 mat), 1...Kf4-g3 2.Df8:f5 ľub. 3.Df5:g4 mat, 1...e4-e3 (e4:f3) 2.Df6-e5 mat, 1...g4:f3 2.Df6:g5 mat, 1...g4-g3 2.Df6:g5+ Kf4:f3 3.Jd7-e5 mat. Žiaľ, táto inak pekná úloha má dve vedľajšie riešenia. Za tieto vedľajšie riešenia prirátame riešiteľom po ďalších 3 bodoch. 1.Jf3-g1 Kf4-g3 2.Df6:f5 e4-e3 3.Vf2-g2 mat, 1...Kf4-e3 2.Vf2-e2+ Ke3-d3 (Ke3-f4) 3.Sc6-b5 mat (3.Df6-e5 mat) alebo celkom prozaické: 1.Df6:f5+ Kf4-g3 2.Jf3:g5 e4-e3 3.Df5-f4 mat (3.Vf2-g2 mat), 1...Kf4-e3 2.Vf2-c2 ľub. (ide aj 2.Jf3-e1 a 3.Db5 mat) 3.Df5:e4 mat, 1...Kf4:f5 2.Jf3-d4 mat (2.Jf3:g5 mat).


Stav riešiteľskej súťaže po 8. kole

J. Majerčák (Tatr. Lomnica) 22 bodov. J. Fabiny (Bindt) a J. Fábry (Medzev) po 20 bodov. L. Holubecký (Košice), M. Kašper (Levoča) a Š. Kucík (Veľké Kapušany) po 19 bodov. M. Jurič (Prešov) 17 bodov. F. Demský (Michalovce), P. Durst (Levoča), M. Magur (Klenová) a J. Turek (Levoča) po 16 bodov. M. Kseňák (Stará Ľubovňa), Z. Libiš (Lysice) a S. Kovaľský (Gelnica) po 15 bodov. E. Draguňová (Levoča) 14 bodov. J. Bobák (Prešov) a Š. Németh (Hanušovce nad Topľou) po 13 bodov. F. Bukovinský (Poprad), V. Hajdu (Zádielske Dvorníky), R. Habočík (Košice), T. Horváth (Valaliky), V. Juhár (Poproč), V. Kaščák (Partizánske), L. Kočík (Košice), F. Paluška (Michalovce) a K. Suchár (Prešov) po 12 bodov. B. Borovský (Sp. Nová Ves) 11 bodov. M. Prada (Budkovce) 12 bodov. V. Krescanko (Košice) 10 bodov. Š. Burkuš (Košice), V. Galiczová (Sp. Nová Ves), V. Pipta (Michalovce) a Ing. E. Figulová (Košice) po 8 bodov. J. Šarišský (Holumnica) a L. Wittner (Košice) po 7 bodov. Na ďalších miestach k zmenám nedošlo.


Vzad <<  >> Vpred