Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 3. 2. 1976)


Problém č. 91

György Bakcsi

I. cena Magyar Sakkélet 1962

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh1 Dg8 Vc1 Vh5 Sc6 Sh8 Ja2 Je1 Pb3 b4 d3 d5 f2 h4 (14 kameňov), čierny Kd4 Df6 Vd8 Jd7 Je5 Pb5 f3 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Hviezdoslavovo nám. 5, 801 00 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 86 vyhrávajú: Miroslav Gajdoš z Bratislavy, Friderika Ševčíková z Pravenca a Gabriel Török z Nových Zámkov.

Riešenie problému č. 88 (J. Szöghy): v pozícii a) 1.Dd3 hrozí 2.Df3 mat, 1...V:b3, Vc3 2.Jc4, Jb4 mat (1.Df5? f6!) a v b) 1.Df5 hrozí 2.D:e5 mat, 1...Ve6, Ve7 2.Jc7, Vd6 mat (1.Dd3? g4!). Voľná zámena dvoch variantov na ťahy tých istých veží a vždy s využitím poloväzby.

Ako sme uviedli, zámena hier sa môže uskutočniť vo forme zdanlivých hier (č. 85), alebo dvojníka (č. 88). Treťou formou, ale v poradí druhou najpopulárnejšou je forma "po zvodníku". Úlohy tohto typu obsahujú okrem "skutočného" riešenia ešte "zdanlivé" riešenie, ktoré sa v odbornej terminológii nazýva zvodnosť – a jeho prvý ťah je zvodník. Maďarský medzinárodný majster György Bakcsi použil zvodník na uskutočnenie veľmi zaujímavej témy: recipročnej zámeny matov spojenej s úplnou poloväzbou. Zvodník je 1.Jc3? (s hrozbou 2.J:b5 mat) a zvodnostné varianty 1...D:c6 2.Dg4 mat (väzba jazdca), 1...J:d3 2.J:f3 mat (väzba dámy). Pravda, zvodnosť nevychádza pre 1...Vb8! Nájsť skutočné riešenie – to je už úloha pre našich riešiteľov.


Vzad <<  >> Vpred