Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(17. 2. 1976)


Problém č. 92

Jan Hartong

Darmstädter Tageblatt 1923

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Ke2 De1 Ve3 Pe7, resp. Kf2 Df1 Vf3 Pf7 (4 kamene), čierny Ke8 Pd7 f7, resp. Kf8 Pe7 g7 (3 kamene), biely začne a dá mat druhým ťahom (v oboch pozíciách). Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Hviezdoslavovo nám. 5, 801 00 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 85 vyhrávajú: Ondrej Lakoš z Levíc a Ján Nízky zo Žiliny.

Riešenie problému č. 89 (Pauly): "Biely na ťahu" 1...e3 2.Df4 mat, 1...d2 2.Dc3 mat, vyčkávacieho ťahu niet a po výbornom úvodníku 1.Jc4 vznikajú dve hrozby, ale po každom ťahu čierneho vyjde iba jeden mat: 1...e3, d2, Kd5 2.De5, Dd6, Dd6 mat. Zámena dvoch matov rozšírená o variant po ťahu kráľa, skutočne perfektná miniatúrka.

Jednou z najvyspelejších kompozičných krajín na svete je už dlhé roky Holandsko. A spomedzi desiatok vynikajúcich holandských šachových skladateľov je azda najznámejšie meno Jana Hartonga. Dnes už 73–ročný autor (narodil sa v Rotterdame 11. februára 1902) zložil dosiaľ určite viac ako 1000 problémov najrozličnejších žánrov. Nájdeme medzi nimi pomocné maty, samomaty, reflexné maty, patové problémy, rozličné skladby s exokameňmi, mnohoťažky, maximálniky... Ale najviac dvojťažiek a trojťažiek. Hartong bol vyznavačom toho smeru, ktorému sa zvykne hovoriť strategická škola a jeho naturelu vyhovovala zrejme najlepšie trojťažka. No vo dvojťažkách dosiahol taktiež výborné výkony. A vytvoril aj niekoľko zaujímavých miniatúrok. Jednu z nich vidíme na dnešnom diagrame. Zdanlivo symetrická pozícia má nesymetrické riešenie – ale čo obsah skvalitňuje viacnásobne, po posunutí pozície o jedno pole napravo, vzniká nová dvojťažka. Je to tzv. dvojník vytvorený posunutím pozície.


Vzad <<  >> Vpred