Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 2. 3. 1976)


Problém č. 94

Hugo Knuppert

I. cena

Die Schwalbe 1962

Mat 2. ťahomKontrolná notácia: biely Kh1 De2 Vf6 Vg7 Sh7 Sh8 Jf1 Pa2 a3 g2 (10 kameňov), čierny Kc3 Dc5 Vc4 Vh3 Sa6 Sh2 Jb1 Jg1 Pg3 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite do 10 dní na adresu redakcie Technických novín, Hviezdoslavovo nám. 5, 801 00 Bratislava. Spomedzi správnych riešiteľov vyžrebujeme troch výhercov knižných cien.

Knihy za riešenie problému č. 88 vyhrávajú: Točev Dosi z Chomutova, Jozef Hric z Jastrabej, okr. Žiar nad Hronom a Štefan Švoňavec z Levíc.

Riešenie problému č. 91 (Bakcsi): Zvodnosť 1.Jc3? hrozí 2.J:b5 mat, 1...D:c6, J:d3 2.Dg4, J:f3 mat, ale 1...Vb8! Úvodník 1.Vd1 hrozí 2.Jc2 mat, 1...D:c6, J:d3 2.J:f3, Dg4 mat. Po tých istých obranách vychádzajú maty v obrátenom poradí; inými slovami recipročná zámena matov. Spojiť tento námet s úplnou poloväzbou si vyžaduje už značnú konštrukčnú "zručnosť".

V posledných dvojťažkách seriálu sme videli rozličné formy zámeny dvoch hier. Dnešný problém menej známeho holandského autora má o variant viac, zaujímavý je však aj inou koncepciou: poloväzba sa vytvorí až zvodníkom alebo úvodníkom. Okrem toho úloha obsahuje ďalšiu výraznú tému, ktorá dostala názov polobatéria. Dobrý riešiteľ bude vedieť jasne rozlíšiť zvodnosť a riešenie a názov polobatéria iste pochopí, keď si všimne súvislosť prvých ťahov s matmi.


Vzad <<  >> Vpred