Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 16, august 1962)


Býva vrcholným pôžitkom šachistu dotiahnuť pešiaka na predposledný rad a potom ho slávnostne premeniť na dámu. Stáva sa to zriedka, ale ešte menej častá je premena na jazdca a tobôž na vežu alebo strelca. Pravda, šachové problémy dávajú bohaté možnosti pre využitie námetov tohto druhu a úlohy i štúdie s premenami sú práve pre svoju mimoriadnosť veľmi obľúbené medzi riešiteľmi aj skladateľmi.

V dnešnej dvojťažke pomerne málo známeho maďarského autora je téma premien spracovaná skutočne delikátnym spôsobom. Hotové "metamorfózy".


15. Béla Bakay

III. cena

Lotyšská medzinárodná súťaž družstiev 1936-37

Mat 2. ťahom (11+9)Kontrolná notácia: biely Kh4, Dh7, Vd8, Vg6, Sa4, Sd4, Jd5, Jf6, Pd7, e7, f7 (11 kameňov), čierny Kd6, Ve8, Vh8, Sc8, Sf8, Ja8, Jb8, Pg7, h5 (9), biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. Riešenie pošlite najneskôr 20. augusta 1962 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5 - uveďte v ňom prvý ťah, hrozbu a jednotlivé varianty po obranách proti nej.

Riešenie problému č. 12 (Loyd): 1.Dh8 hrozí 2.Dh5 mat, 1...V:f7 2.Dh6 mat, 1...Vh7 2.Df6 mat, 1...Vg8 2.D:g8 mat, 1...K:g5 2.D:g7 mat (1...K:f7 2.e8D mat). Loydove problémy sú známe svojou riešiteľskou ťažkosťou, efektnými úvodníkmi, ostro pointovanými a prekvapujúcimi kombináciami. Táto dvojťažka však ukazuje "iného" Loyda, ktorý vedel pri dokonalom využití minimálneho materiálu vytvoriť esteticky veľmi pôsobivé dva páry variantov (prvý pár po 1...V:f7, Vh7 s "nečistým" echom, druhý pár po 1...Vg8, K:g5 s "čistým" echom), doplnené vkusnou premenou pešiaka. To je Loyd, od ktorého sa učili aj zakladatelia českej školy úlohovej.


Vzad <<  >> Vpred