Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 13, jún 1962)


Pokiaľ je šach športom, patrí predovšetkým medzi športy zimné. Ale iste nám dáte za pravdu, že ani cez veľké prázdniny nezaškodí čas od času potrénovať si zlenivelý mozog. Riadiac sa týmto heslom a spĺňajúc želanie mnohých čitateľov, otvárame v tohoročnej uhorkovej sezóne našu prvú


Letnú riešiteľskú súťaž

Bude do nej patriť 6 problémov uverejnených v 6 po sebe idúcich číslach, počnúc dnešným. Najmenej 10 najlepších riešiteľov odmeníme hodnotnými knižnými cenami. O poradí bude rozhodovať súčet bodov podľa bodovacích podmienok, ktoré vysvetlíme v jednom z nasledujúcich čísel. V prípade rovnakého počtu bodov rozhodne o výhercoch žreb. Riešenia posielajte vždy do uvedeného termínu na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5. - Každému účastníkovi súťaže prajeme pri riešení veľa šachového pôžitku!


12. Samuel Loyd

The Musical World 1859

Mat 2. ťahom (6+7)Kontrolná notácia: biely Kh1, De8, Pe7, f7, g4, g5 (6 kameňov), čierny Kg6, Da2, Vg7, Sf1, Jg2, Pf4, h4 (7), biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. Slávny americký šachový skladateľ mal iba 18 rokov, keď uverejnil túto malú, ale veľmi sympatickú dvojťažku. Jej riešenie pošlite najneskôr 5. júla 1962 - uveďte prvý ťah, hrozbu a jednotlivé varianty po obranách proti nej.

Riešenie problému č. 9 (Authier): 1.Jc6 hrozí 2.Ja7 mat, 1...Jb:c6 2.Sc4 mat (a nie 2.Jc3? pre odclonenie Sa5), 1...Jd:c6 2.Jc3 mat (a nie 2.Sc4? pre odclonenie Vh4). V uvedenom vylučovaní duálov ("antiduál") je hlavná funkcia Sa5 a Vh4. - Knihu vyhrávajú: Jozef Gaján, ošetr. ústav, Sp. Podhradie, Ján Horánsky, Zvolen, Žel. kolónia 7 a Jozef Kapišinský, Prešov, Hurbanistov 3.


Vzad <<  >> Vpred