Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 10, máj 1962)


Každé umelecké dielo má vari svoje jemnosti, ktoré si mnohí diváci či poslucháči nevšimnú a predsa sa im môže obraz alebo hudobná skladba páčiť. Že by sme aj v šachových problémoch našli takéto "mušky", prístupné len pre odborníkov? Isteže áno, ale pri troche snahy sa tu každý šachista môže stať odborníkom.

Dvojťažka - to je prvý ťah, obrany a maty. No neverili by ste, že súčasťou jej obsahu môžu byť niekedy aj také maty, ktoré nevyjdú. V dnešnom probléme si preto dobre všimnite funkciu Vh4 a Sa5!


9. Gabriel Authier

L'Anti-dual 1953

Mat 2. ťahom (7+7)Kontrolná notácia: biely Ka8, Da3, Vc1, Sg1, Sg8, Ja2, Jd8 (7 kameňov), čierny Kb5, Vh4, Sa5, Jb4, Jd4, Pa6, b6 (7 kameňov), biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. Riešenie pošlite najneskôr do 24. mája 1962 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5. Troch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými knihami.

Riešenie problému č. 6 (Sonnenfeld): 1.Je2 hrozí 2.D:d4 mat a hlavné varianty: 1...Jc2 2.Jc1 mat, 1...Jf5 2.Jf4 mat, 1...Jc6 2.Jc5 mat, 1...Jf3 2.Jf2 mat. Bieli jazdci robia v matoch práve také skoky, ako čierni v obranách. Škodlivým motívom všetkých štyroch tematických obrán je prerušenie pôsobnosti veže. "Úloha bola veľmi dobrá a ľúbivá" (M. Vallo).

Knihu vyhrávajú: Jozef Kysucký, Veľký Krtiš-Sídlište 16, Ján Lihoťan, Zvolen, ul. Čs. armády 1719 a Pavel Nerer, Bratislava, Vajnorská 22/A.


Vzad <<  >> Vpred