Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 9, máj 1962)


Tak ako medzi čitateľmi beletrie majú veľkú popularitu krátke novely, obľúbeným objektom šachových riešiteľov sú miniatúrky, t. j. problémy, v ktorých nie je viac ako 7 kameňov. Pravda, dvojťahová miniatúrka je na riešenie obyčajne veľmi ľahká, preto si radšej urobíme výlet do sféry trojťažiek:


8. Miroslav Havel

Besedy lidu 1903

Mat 3. ťahom (3+2)Kontrolná notácia: biely Ke1, Vb5, Vh2 (3 kamene), čierny Ka1, Sc8 (2 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 10. mája 1962 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5. Troch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými knihami.

Riešenie problému č. 5 (Stocchi): 1.Dh5 hrozí 2.Sd3 mat (prerušuje pôsobnosť Vd1 na d5, d4 a pôsobnosť Vc3 na e3, f3) - obrany s prerušením pôsobnosti Dh5 na d5: 1...Df5, Jf5, e5, Se5, obrany s prerušením pôsobnosti Sa7 na d4, resp. e3: 1...b6, c5, Jb6, Sd4, obrana s prerušením pôsobnosti Dh5 na f3: 1...Jg4. Je tu teda deväť (!) tematických obrán, po ktorých nasledujú postupne tieto maty: 2.D:e2, Jg5, Vc4, D:e5, S:c6, Dd5, Jc5, V:d4, D:h7. Varianty po 1...Vd2, Ve3, J:b2, Jc5, c:b5 sú vedľajšie. - Počet správnych riešiteľov problémov č. 1 až 4 sa pohyboval okolo 60, pri tejto dvojťažke však poklesol na 23. Možno bola na príčine prichádzajúca jar, je však tiež isté, že uvedený problém bol oveľa ťažší a neprehľadnejší ako predošlé. - Knihu vyhrávajú: Alexander Bartišek, Palárikovo 697, okres Nové Zámky, Pavel Paciga, Ružomberok, ul. ČA 48 a Ondrej Trnavský, Galanta, Partizánska 896.

Prosíme čitateľov, aby nám napísali, či sú spokojní s výberom problémov a so spôsobom odmeňovania riešiteľov.


Vzad <<  >> Vpred