Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 6, marec 1962)


Mýli sa, kto si myslí, že vyriešiť problém znamená iba nájsť jeho prvý ťah. Snáď ešte dôležitejšie je "započúvať sa do hudby variantov" - vniknúť do podstaty kombinácií po úvodníku.

Bojová výstavba dvojťažky je najčastejšie takáto: svojím prvým ťahom vytvorí biely hrozbu (t. j. mat, ktorý by vyšiel, keby čierny vôbec neťahal). Čierny má proti hrozbovému matu obrany, ktorými sa však zároveň sám poškodí, čím umožní bielemu iné maty (sú to teda obrany proti hrozbe a nie nejaké absolútne obrany).

Riešiteľ má nájsť všetky obrany a uvedomiť si, ktoré z nich sú hlavné (tematické).

Dnešný problém je zaujímavý tým, že v hrozbovom mate biely preruší líniu vlastnej figúre, čo čierny využije na obranu prerušením línie inej bielej figúre. V riešení teda udajte úvodník, hrozbu a potom uvedené tematické obrany s nasledujúcimi matmi. Koľko ich je?


5. Ottavio Stocchi

I. cena

Magazinet 1932

Mat 2. ťahom (11+12)Kontrolná notácia: biely Ka3, Dg5, Vc3, Vd1, Sa7, Sb5, Jd7, Jf7, Pb2, f4, g3 (11 kameňov), čierny Ke4, Dh7, Ve2, Sg2, Sh8, Ja4, Jh6, Pb7, c6, c7, e7, f2 (12 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie pošlite najneskôr do 29. marca 1962 na adresu redakcie. Troch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými knihami.

Riešenie problému č. 2 (neznámy autor): Čierny začne Kd8 a biely pokračuje 1.Vc5 Ke8 2.Vc8 mat. Tou zaujímavou okolnosťou je iný mat 2. ťahom zo základnej pozície: 1.Kd6 Kd8 2.Vf8 mat, čo si všimla väčšina riešiteľov. Knihu vyhrávajú: Jozef Javurek, Transporta, Medzilaborce, Dušan Podkrivacký, Makov 1, okr. Čadca a Izabella Vargová, Banská Bystrica, Chalupkova 27.


Vzad <<  >> Vpred