Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 5, marec 1962)


Prvý ťah šachového problému - to je kľúč k odhaleniu jeho obsahu. Nazýva sa aj úvodník, pretože uvádza riešiteľa do vnútra skladby, skrytého pod rúškom základnej pozície. Je zrejmé, že najmä vo dvojťažke má úvodník zásadný význam a šachoví skladatelia mu venujú osobitnú pozornosť. Prvý ťah problému sa má páčiť - má byť nenápadný alebo dokonca prekvapujúci, nemá čierneho hrubo napádať (šach, branie figúry), ale radšej naopak, umožňovať mu zdanlivo väčšiu možnosť pohybu. Dobrý úvodník je ako dobrý vtip - cení sa na ňom predovšetkým paradoxnosť.

Po týchto slovách už iste s najväčšou pravdepodobnosťou objavíte skutočne skvelý prvý ťah dnes už 70 rokov starého slávneho problému.


4. Alexandr V. Galickij

I. cena

Šachmatnyj žurnál 1892

Mat 2. ťahom (7+5)Kontrolná notácia: biely Kg1, Dd6, Ve4, Sc6, Jc4, Pg4, h4 (7), čierny Kf3, Sc2, Jb1, Je6, Ph5 (5). Biely začne a dá mat druhým ťahom. V riešení udajte prvý ťah a jednotlivé maty po ťahoch čierneho. Troch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými knihami. Riešenie pošlite najneskôr do 15. marca 1962.

Z riešiteľov problému č. 1 (Pongrácz) vyhrávajú knihu: Lujza Bobulová, ZDM 1, Partizánske, Jozef Kozák, ZDŠ Košeca, okres Považská Bystrica a Albert Važan, Bratislava, Steinerova 28. Mnohým čitateľom ďakujeme za pekné listy. Riešenie problému č. 2 uverejníme v nasledujúcom čísle. Šachové riešenia posielajte osobitne (nie na jednom liste s tajničkou krížovky a riešením zaujímavých problémov).


Vzad <<  >> Vpred