Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 4, február 1962)


Ľudia si kupujú obrazy a chodia na výstavy, pretože majú z umeleckých diel pôžitok. Je však dobre známe, že jednému sa viac páči Repin, inému Picasso a ďalšiemu hocičo, len nech to má bohato členený zlatý rám.

Šachové problémy sú umelecké diela, a preto nie div, že ťažko nájsť dvoch šachistov, ktorí by na ne mali rovnaký názor. Jeden dáva prednosť pekným matom, iný bohatým kombináciám, ale poznáme aj takých, ktorým sa páči všetko, čo rýchlo rozriešia (a nech to nemá, pokiaľ možno, veľa kameňov).

Dnešnou úlohou dávame prvú lekciu kurzu šachového umenia. Celý obsah veľmi starej Klingovej dvojťažky vyústi do štyroch matov. Napíšte, či sa vám maty páčili a prečo asi ich nazývame "čisté". A čo prvý ťah, boli ste s ním spokojní?


3. Josef Kling

The Chess Euclid, 1849

Mat 2. ťahom (5+4)Kontrolná notácia: biely Ka3, Vg7, Sd1, Sd4, Pg2 (5 kameňov), čierny Kd5, Dh1, Vh8, Pf4 (4 kamene). Biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. V riešení udajte prvý ťah a jednotlivé maty po ťahoch čierneho.

Troch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými knihami. Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 1 (Pongrácz): 1.Va5 tempo (nevýhoda z ťahu) 1...Kd4 2.Db4 mat, 1...Kf4 2.Dh4 mat, 1...d4 (f4) 2.D:e5 mat. Ten zdanlivo nezmyselný úvodník nájdeme veľmi rýchlo, keď si uvedomíme, že na každý ťah čierneho zo základného postavenia problému ide mat - je to jediný možný vyčkávací ťah.


Vzad <<  >> Vpred