Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 7, apríl 1962)


Keby na spartakiádnych vystúpeniach každý z cvičencov predvádzal niečo iné, návštevy by určite klesli. Obecenstvu sa teda páči nie to, že vidí cvičiť mnohotisíc športovcov naraz, ale že ich vidí cvičiť jednotne. Pocity krásy vzbudzuje harmónia pohybu veľkého celku a nie samotné pohyby. Pôžitok z geometrie postavení a pohybov - to je estetický efekt spartakiády.

Dnešná dvojťažka sa odohráva síce na menšej ploche a s inými cvičencami, iste vám však pripomenie spartakiádnu geometriu.


6. Felix A. Sonnenfeld

1. čestné uznanie

BCF 1955/56

Mat 2. ťahom (6+8)Kontrolná notácia: biely Kb1, Db4, Ve1, Sa8, Jc3, Je4 (6 kameňov), čierny Kd3, Vc7, Vf7, Je3, Je5, Pa4, d4, d7 (8), biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. Riešenie pošlite najneskôr do 12. apríla 1962 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5. Uveďte v ňom úvodník, hrozbu a štyri hlavné varianty. Troch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými knihami.

Riešenie problému č. 3 (Kling): 1.Vd7 šach 1...Kc6 2.Sa4 mat, 1...Ke6 2.Sg4 mat, 1...Kc4 2.Se2 mat, 1...Ke4 2.Sc2 mat. V čistom mate každé pole okolo čierneho kráľa je kryté jediným spôsobom (buď napadnuté bielym kameňom, alebo blokované čiernym). Mnohým riešiteľom sa nepáčil šachujúci úvodník, no ten je pri danom námete nevyhnutný. Škoda len, že autor nevynechal celkom zbytočnú Dh1 a Vh8. Úloha sa vcelku veľmi páčila.

Knihu vyhrávajú: Jozef Gaján, ošetr. ústav, Spišské Podhradie, Ivan Krajčovič, Žabokreky nad Nitrou 196, okr. Topoľčany, a Ladislav Mogyoróssy, Bratislava, Vazovova 34.


Vzad <<  >> Vpred