Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 8, apríl 1962)


Sú úlohy, v ktorých sa čierny po úvodníku nemá proti čomu brániť a predsa dostáva mat. Okolnosťou, ktorá ho núti, aby sa sám poškodil, nie je hrozba, ale nevýhoda z ťahu (tempo). V problémoch tohto druhu sa netreba namáhať hľadaním obrán, pretože "obranou" je každý ťah čierneho. Varianty však jednako môžu byť pekné, najmä keď do nich skladateľ vložil nejakú zaujímavú ideu.

Práve v škodlivých motívoch je ťažisko kombinácií dnešnej tempovky. Ako by ste stručne vyjadrili jej tému?


7. Henry E. Funk

2. čestné uznanie

Good Companions 10/1922

Mat 2. ťahom (9+7)Kontrolná notácia: biely Kg5, Df8, Ve7, Vh4, Sf1, Jc7, Je1, Pc3, d4 (9 kameňov), čierny Ke4, Pd6, d7, e5, e6, f4, g4 (7 kameňov), biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. Riešenie pošlite najneskôr do 26. apríla 1962 na adresu redakcie. Troch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými knihami.

Riešenie problému č. 4 (Galickij): 1.Sa4!! tempo, 1...S:e4 2.Sd1 mat, 1...K:e4 2.Sc6 mat, 1...h:g4 2.Ve3 mat, 1...Sc2 ľub. 2.Dd3 mat, 1...Jb1 ľub. 2.Jd2 mat, 1...Je6 ľub. 2.Df4 mat. Obsah tejto dvojťažky nie je nijako nadpriemerný, ale úvodníku dali riešitelia prívlastky: senzačný, veľmi vtipný, naozaj skvelý, veľmi nenápadný a pod. Veľmi nás tešia priaznivé ohlasy na rubriku a zaujímavé komentáre mnohých riešiteľov, ale najmä skutočnosť, že si temer všetci vedeli poradiť s týmto pomerne ťažkým problémom.

Knihu vyhrávajú: Ján Borguľa, Prešov, Východoslovenský mäsový priemysel, n. p., Tomáš Repka, Spišská Nová Ves, Širokého 36 a Stanislav Zábojník, Bratislava, ŠD Mladá garda K-416.


Vzad <<  >> Vpred