Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 3, február 1962)


Šachové problémy sú celkom rovnocenné praktickému šachu. To je zásada, ktorá platí rovnako dnes, ako platila v stredoveku. Je pritom zaujímavé, že v šachovej literatúre až asi do 15. storočia problémy silne prevládali nad partiami a že predstavu o šachu starých Arabov (okolo 9. storočia) si utvárame vlastne iba z ich skladateľskej tvorby.

Pravda, skladby z tých čias vyzerajú vcelku ináč ako dnešné. Stačí si uvedomiť, že vtedajšia dáma sa pohybovala iba o jedno pole diagonálne a strelec o dve, no aj výzvy pod diagramom zneli často ináč ako pri dnešných úlohách a štúdiách.

Náš problém č. 2, uverejnený pravdepodobne prvý raz v slávnom rukopise Civis Bononiae (Občan bolonský), je veľmi jednoduchý, ale aj zaujímavý doklad o vtedajšej šachovej tvorbe.


2. Neznámy autor

Civis Bononiae, okolo roku 1450

Čierny začne a biely dá mat 2. ťahom (2+1)Kontrolná notácia: biely Ke6, Vf5 (2 kamene), čierny Ke8 (1 kameň). Úlohy, pri ktorých začína čierny, sú dnes už skutočne raritou, ale tu je táto zvláštnosť úplne odôvodnená jednou zaujímavou okolnosťou. Sme zvedaví, kto ju objaví.

Riešenie pošlite do dvoch týždňov na adresu redakcie. Troch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými knihami.


Vzad <<  >> Vpred