Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 12, jún 1962)


Z odpovedí na poznámku v 9. čísle sme sa presvedčili, že naši čitatelia chcú súťažiť. Na spôsob súťaže a výber problémov sa už názory rôznili, ale nie v "neriešiteľnej" miere. Riešiteľskou súťažou, ktorú otvoríme v nasledujúcom čísle, budeme sa snažiť uspokojiť všetkých. Dnes dávame ešte poslednú tréningovú možnosť - malý, ale jedinečne vybrúsený drahokam v podobe trojťažky slávneho rumunského skladateľa.


11. Wolfgang Pauly

American Chess Bulletin 1909

Mat 3. ťahom (6+4)Kontrolná notácia: biely Kd2, Vb4, Vc1, Sa3, Sb1, Ja5 (6 kameňov), čierny Ka1, Sg8, Sh8, Pg6 (4 kamene), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite do 21. júna 1962 na adresu redakcie, Bratislava, Štúrova 5. Troch správnych riešiteľov odmeníme hodnotnými knihami.

Riešenie problému č. 8 (Havel): 1.Vh6! tempo 1...Ka2 2.Vhb6! hrozí 3.Va5 mat, 2...Sd7 3.Va6 mat, 1...Sb7, Se6 2.V:S a 3.Va6 mat. Maty sú síce trochu jednotvárne, ale celej koncepcii iste nemožno vytýkať nedostatok vtipu.

Knihu vyhrávajú: Ivan Dzuriš, Giraltovce, Dukelská 64, Mikuláš Kluch, Dunajská Streda, Malinovského 210 a inž. Anton Kniebügl, Poprad, VÚLP.


Odkazy redakcie

Viacerým: Riešenie šachového problému posielajte vždy oddelene od krížovky a zaujímavých problémov.

J. Štrauch, Žilina: V riešení treba uviesť prvý ťah (úvodník), hrozbu a jednotlivé varianty po obranách proti nej. Dej na šachovnici netreba opisovať vetami.

O. Lazárová, Bratislava: Pri šachových problémoch nevadí, keď má biely veľkú materiálnu prevahu - ich hodnota sa určuje jedine na základe idey, ktorú vyjadrujú. Šachové problémy majú svoj vlastný vývoj, absolútne nezávislý od vývoja praktického šachu.


Vzad <<  >> Vpred