Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 15, júl 1962)


Dvojťažka je najrozšírenejším druhom šachových problémov, ale trojťažka asi najkrajším. Uplatňuje sa v nej raz čistota matových obrazcov, inokedy logika kombinácií, prípadne ich bohatstvo a pestrosť, ale aj iné prvky, ktoré môžu vzbudzovať v riešiteľovi hlboký zážitok. Dnešná trojťažka vynikajúceho holandského majstra (mimochodom, Holandsko je jednou z najvyspelejších "problémových" krajín) má taký zrozumiteľný námet, že ho vôbec netreba vysvetľovať. Riešte, uvidíte a napíšte, ako sa vám páčil.


14. Jan Hartong

Correspondence Chess 1958

Mat 3. ťahom (11+1)Kontrolná notácia: biely Kc3, Da3, Vh3, Sh2, Jg2, Jh1, Pb7, c2, f4, g3, g4 (11 kameňov), čierny Kf3 (1 kameň), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenie pošlite na adresu redakcie do 6. augusta 1962 a uveďte v ňom prvý ťah bieleho a po jednotlivých odpovediach čierneho druhé ťahy bieleho.

Bodovanie v riešiteľskej súťaži. Za správne riešenie dvojťažky sú 2 body, za trojťažku 3 atď. Korektný problém musí byť predovšetkým riešiteľný a smie mať iba jedno riešenie. Vedľajšie riešenia a iné nekorektnosti bodujeme osobitne. Reprodukované problémy bývajú obyčajne korektné, ale každý riešiteľ sa o tom má presvedčiť - vo vlastnom záujme.

Riešenie problému č. 11 (Pauly): 1.Va4 tempo! 1...g5, Sf7, Se6, Sd5, Sc4, Sg7, Sf6, Se5, Sd4, Sc3 2.Sh7, Sg6, Sf5, Se4, Sd3, Sf8, Se7, Sd6, Sc5, K:c3 atď. Krásna batériová idea v 9 tematických variantoch. Majstrovsky konštruovaná úloha.

Knihu vyhrávajú: Alexander Bartišek, Palárikovo 697, Peter Kráner, Martin, Štúrova štvrť 1701/5 a Stanislav Zábojník, Dubnica nad Nitrou 122, p. Bojnice.


Vzad <<  >> Vpred