Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 18, september 1962)


Spôsob "myslenia" kybernetických strojov sa často demonštruje na riešení problému, pred ktorým stojí umelá myška, keď sa chce dostať von z labyrintu chodieb. Tento "živočích", podobne ako skutočná myš, skúša rozličné možnosti východu, chybné postupne vylučuje, až nakoniec objaví jedinú správnu cestu. Obdobou tohto myšlienkového postupu je riešenie šachového problému s tzv. logickou kombináciou. Urobíte tematický pokus (zahnete doľava), ale bezúspešne (chodba je slepá), preto skúsite druhú možnosť (zahnete doprava), čím prinútite čierneho k nevýhodnej obrane (dostanete sa do výhodnejšej oblasti labyrintu), takže teraz už pôvodný pokus (zahnutie doľava) povedie k matu (východu).

Na záver letnej riešiteľskej súťaže uverejňujeme jeden takýto problém - síce primitívnu, ale veľmi názornú "novonemeckú" štvorťažku, ktorej tematickým pokusom je 1.Vd2. Koľko minút vám potrvá, kým nájdete správnu cestu k matu štvrtým ťahom?


17. Franz Palatz

Miniatures stratégiques 1935

Mat 4. ťahom (2+3)Kontrolná notácia: biely Kf3, Vg2 (2 kamene), čierny Kh1, Sb8, Ph2 (3), biely začne a dá mat najneskôr štvrtým ťahom. Riešenie pošlite na adresu redakcie do 17. septembra 1962.

Riešenie problému č. 14 (Hartong): 1.Vh6! tempo, 1...K:g4 2.Kd4, 1...K:g2 2.Kd2, 1...Ke2 2.Kb2, 1...Ke4 2.Kb4 a vždy nasledujúcim ťahom mat. Pravda, o ten mat akoby tu ani nešlo, celá idea je sústredená na analogické odpovede bieleho kráľa po obranách čiernym kráľom. Keďže štyrom diagonálnym ťahom jedného kráľa sa hovorieva "hviezda", Hartongovi sa podarilo vytvoriť "súhvezdie".

V budúcom čísle sa začína jesenná riešiteľská súťaž!


Vzad <<  >> Vpred