Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 17, august 1962)


Rozmýšľali ste už niekedy o tom, prečo sú detektívne príbehy také pútavé? Domnievame sa, že najmä preto, lebo nútia čitateľa intenzívne myslieť, pričom ho odvádzajú od hlavného motívu, takže v rozuzlení je vždy nejaký zaujímavý a hlavne prekvapujúci moment. Isteže, korením tohto literárneho žánru býva samotný námet, veď koho by zločin nevzrušoval. Ale podstata je ukrytá v logike.

Jestvujú šachové problémy, a nie je ich málo, ktoré majú v sebe čosi z logiky detektívok. Keď sa tak pozriete na dnešnú dvojťažku, ľahko zbadáte, že na obidva možné ťahy čierneho (Kd3 a Kb3) má biely pripravené matové odpovede (Jb4 a Sd1). Všetko nasvedčuje tomu, že sme na stope správneho riešenia. Je však táto stopa správna? Veru, pointy detektívok bývajú často tam, kde by sme to vôbec nečakali.


16. Bratoľub Gruber

Problem 1954

Mat 2. ťahom (7+3)Kontrolná notácia: biely Ke1, Va1, Sf3, Sf6, Jb6, Jd5, Pd2 (7 kameňov), čierny Kc2, Pf4, f7 (3), biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. Riešenie pošlite najneskôr do 3. septembra 1962 na adresu redakcie. Je to predposledný problém do letnej riešiteľskej súťaže.

Riešenie problému č. 13 (Lošinskij): 1.Jb8 hrozí 2.Vf8 mat, 1...Vd1 2.Vd5 mat, 1...Ve1 2.Ve5 mat, 1...V:c3 2.Vf3 mat, 1...Vc4 2.Vf4 mat (1...Vc6 2.b7 mat, 1...Sc6 2.V:c7 mat). Priama batéria patrí k nezriedka spracúvaným námetom v šachových problémoch, predovšetkým vo dvojťažkách, aj keď robí autorom značné ťažkosti, spojené s presným odťahom "zatvárajúceho" kameňa. V tomto probléme je pointou súčasné prerušovanie línií dvoch čiernych figúr (veží) ťahom na tzv. Bergerov priesečník, a to v 4 variantoch - úctyhodný výkon.


Vzad <<  >> Vpred