Vzad <<  >> Vpred

Šachový problém

(č. 14, júl 1962)


Viete si predstaviť majstrovstvo sveta v maľovaní akvarelov alebo v skladaní symfónií? Súťaže v týchto umeleckých oblastiach sú veľmi zriedkavé a predsa môžeme povedať, že trebárs van Gogh je slávny maliar a Šostakovič slávny hudobný skladateľ.

Ani v problémovom šachu sa neporiada majstrovstvo sveta a z výsledkov množstva rôznorodých súťaží veľmi nezmúdrieme. Ale každý šachista by mal poznať aspoň dielo v súčasnosti snáď najobdivovanejšieho šachového skladateľa, moskovského matematika Leva Iľjiča Lošinského (nar. 17. 1. 1913 vo Varšave), ktorý najmä strategické trojťažky a dvojťažky doviedol k nebývalej dokonalosti. V dnešnej jeho úlohe si všimnite najmä krásnu hru bielej batérie.


13. Lev I. Lošinskij

I. cena

Šachmatna misl 1948

Mat 2. ťahom (8+8)Kontrolná notácia: biely Ka7, Vf5, Vf7, Sh3, Sh4, Jd7, Pb6, c3 (8 kameňov), čierny Kc8, Da3, Vc5, Vf1, Sh1, Pa4, a6, c7 (8), biely začne a po každom ťahu čierneho dá ihneď mat. Riešenie pošlite najneskôr 21. júla 1962 na adresu redakcie. Je to druhý problém do letnej riešiteľskej súťaže o 10 cien.

Riešenie problému č. 10 (Touw H. B.): V pozícií a) nejde 1.J:d6? pre Va6!, ani 1.J:g5? Vg4! - k cieľu vedie jedine 1.J:c3!. Dvojník b) (s b. Kc1) má riešenie 1.J:d6! (1.J:g5? Sh6!, 1.J:c3? V:c8!) a c) (s b. Ka3) 1.J:g5! (1.J:c3? Vh3!, 1.J:d6? Sf8!). Proti dvojitým hrozbám síce niet obrany, ale zaujímavý mechanizmus vylučovania vedľajších riešení (funkcia Va8, Vh4, Sg7!) je nadmieru originálny.

Knihu vyhrávajú: Edward Borocki, Třinec, Gottwaldova 714, Štefan Boška, Hliník nad Hronom 166 a František Dávid, Skýcov 353, okres Nitra.


Vzad <<  >> Vpred