Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(16.5.1980)


Problém č. 1150 – originál

Milan Bednár, Kurima

Mat 2. ťahom, pozri textKontrolná notácia: a) biely Kh1 Df8 Vd8 Sa6 Sb2 Jf1 Jh5 Pe2 (8 kameňov), čierny Ke4 Sc6 Sg5 Ja5 Jc2 Pb3 c4 f5 f7 g4 g7 h4 (12 kameňov), pozícia b) vznikne premiestnením Df8 na b6, pozícia c) Df8 na b4, Vd8 na d6 a vynechaním Pg7; vo všetkých troch pozíciách biely začne a dá mat druhým ťahom, každá z pozícií obsahuje jednu zdanlivú hru (1...f6, Sf6, Sf4) a jednu zvodnosť (1.D:g7, Dc5, Dc3?) s tematickými variantmi a vyvráteniami. Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s označením ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihami.

Riešenie problému č. 1144 (Mansfield) z 18. apríla: 1.Sf6 tempo 1...Da1, Db2, Dc3, Dd4, Dh5+, Dg5+, Df5, D:d5, D:f6+, D:d6+, Se6~, Kf5 2.Va5, Vb5, Vc5, Ve5, V:h5, V:g5, Vd4, D:e6, J:f6, J:d6, D:e5, Dh7 mat. Typická a pritom jedinečná klasická dvojťažka 83-ročného veľmajstra. Jadrom obsahu je súboj čiernej dámy a bielej veže v 7 (!) variantoch.

Riešenie problému č. 1145 (Pachman) z 18. apríla: 1.Jfe7 hrozí 2.Df4+ Ke6 3.Df5 mat, 1...g5 (g6) 2.Jc6+ Ke6 3.De4+ Kd7 4.De8+! K:e8 5.Jf6 mat, 1...Kd4 2.Jc6+ Kc4 3.De4+ Kb5 4.Da4+! K:a4 5.Jc3 mat, 1...Jg3 2.D:g3+ atď. Pôsobivé echové varianty s obeťami dámy a dvojjazdcovými matmi: druhá veľmajstrovská úloha dala riešiteľom veľa práce a taktiež sa veľmi páčila.

* A ešte k predchádzajúcim problémom. Duály v č. 1125b sme nebodovali vzhľadom na dvojitú hrozbu. Viacerými udávané "vedľajšie riešenie" 1.Vb6 v č. 1132 viazne na 1...Je5+. Riešenie štúdie č. 1134 sme pre nedostatok miesta zostručnili: treba zrejme dodať, že po 1.e6 f:e6 2.Kg5 Ka7 s intenciou opakovania ťahov kráľom biely najprv vezme Pe6, potom prejde na a6, čím donúti čierneho k ťahu pešiakom e7, potom vezme aj jeho, vráti sa na a6, vezme Pb5 atď. Dvojťažka č. 1135 mala závažný duál v zdanlivej hre 1...e5 2.Dd5, Sd5 mat – propozície našej riešiteľskej súťaže sú však zamerané na široké masy riešiteľov, preto nezahŕňajú zdanlivé hry. Bodovaný závažný duál sa však vyskytol v ideovo vynikajúcej, ale technicky nepodarenej trojťažke č. 1143: po 1.e4 J:e4 ide okrem zamýšľaného 2.f7 aj 2.Jd4. Za tento problém bolo teda možné získať až 10 bodov – a celkový dosiahnuteľný počet bodov v našej dlhodobej riešiteľskej súťaži tak stúpol na rekordnú hodnotu 121. (Jej výsledok uverejníme o dva týždne).

* V predbežnom výsledku skladateľskej súťaže ÚV ČSZTV C 9.5.1979 získali ceny v poradí (dvojťažky) Salazar, Labai, Davidenko, Labai, (trojťažky) Křivohlávek, Grande, Bron, (mnohoťažky) Kricheli, Goumondy, Davidenko, Müller, (samomaty) Laue, Havran, Moutecidis, Sickinger. Medzi ostatnými vyznamenanými sú z našich autorov Labai (3-krát), Polák a Križovenský (po 2-krát), Kiss a Havran.


Vzad <<  >> Vpred