Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(22. 11. 1985)


Problém č. 1123 – originál

Ing. Ján Kovalič, Spišská Nová Ves

Mat 2. ťahom (9–13)

B: Dc7-h2


Problém č. 1124 – originál

Ing. Josef Burda, Havířov

Mat 3. ťahom (10–9)

 Kontrolná notácia č. 1123. b. Kg4, Dc7, Ve5, Sb4, Jd8, Je1, Pc4, d3, g5 (9), č. Kd4, Vc5, Sa6, Se3, Jc8, Jd2, Pa3, b3, c6, d6, e2, e6, g3 (13), B pozícia: Dc7-h2, v oboch pozíciách biely začne a dá mat 2. ťahom.

Kontrolná notácia č. 1124. b. Kb7, De1, Vd2, Vg3, Sd5, Sg1, Pc4, c6, e7, f6 (10), č. Kd6, Dh4, Vh7, Vh8, Sd3, Jf8, Pc5, f3, g2 (9), biely začne a dá mat 3. ťahom.

Dnes uverejňujeme až dva originály, patriace do našich celoročných skladateľských súťaží. V úlohe č. 1123 spracoval autor pomocou dvojníkovej pozície pomerne náročnú tému – zámenu jednej obrany a matu v štyroch fázach. Č. 1124 je klasická trojťažka s bohatou hrou po úvodníku. Za správne riešenia dnešných originálov bude možné získať 7 bodov. Riešenia zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1116 (Eduards Dimants): Pozícia A: 1.Vf5! hrozí 2.Vf4 mat, 1...K:h3 2.V:h5 mat. Pozícia B: 1.Ve6? K:h3!, 1.Sg4! tempo, 1...h:g4 2.Vh6 mat. Jednoduchá dvojťažka, v ktorej sa vyskytujú ekonomické maty, žiaľ, v oboch pozíciách iba po jednom modelovom. Pekné sú iba úvodníky, ktoré umožňujú čiernemu kráľovi ťahať. Je potrebné podotknúť, že v minulosti veľkí majstri českej školy skladali dvojťažky, ktoré boli oveľa kvalitnejšie.


Priebežný stav riešiteľskej súťaže (problémy č. 1111-1116)

Na riešiteľskej súťaži sa zatiaľ zúčastnilo 40 riešiteľov, čo je veľmi vysoký počet. Ukázalo sa, že predložené originály neboli veľmi náročné, riešitelia ich zvládli veľmi úspešne. Maximálny počet 19 bodov získal iba jediný riešiteľ. Body sa strácali hlavne pri úlohe č. 1113, kde takmer nikto neodhalil nelegálnosť pozície, tiež pri probléme č. 1115, kde veľa riešiteľov neuviedlo variant s 7...Vh5 a neskoršie 10.a5! Tu sme odpočítali 2 body.

Poradie: 19 bodov: Šemrinec (Krompachy), 18 bodov: Wittner (Košice), Fabiny (Hnilčík), Paluška (Michalovce), Revay (Spišská Nová Ves), Bednár (Kurima), Krivoňák (Stará Ľubovňa), Bandžuch (Spišská Nová Ves), Pašiak (Trebišov), Kopaňák (Spišská Nová Ves), Štúň (Snina), Perháč (Slovinky), Majerčin (Košice), 16 bodov: Andrus (Bystré nad Topľou), Hrabčák (Sabinov), Ružinský (Košice), Bidleň (Snina), Bunganič (Humenné). (Pokračovanie)


Nová knižná publikácia

V predajniach Sovietskej knihy môžeme nájsť ďalší atraktívny titul z oblasti šachovej kompozície. V knihe Vybrané skladby sa nám svojou tvorbou predstavujú piati poprední skladatelia: Dombrovskis, Kofman, Kuznecov, Grin a Popandopulo. Ako vidieť, vydavateľstvo Fizkuľtura i sport v posledných rokoch intenzívne rozširuje galériu najväčších znalcov kompozície.

Riešiteľskú súťaž vedie Emil Klemanič.


Vzad <<  >> Vpred