Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(29. 11. 1985)


Problém č. 1125 – originál

Vladimir Parfiriev, ZSSR

Mat 3. ťahom (7–10)Kontrolná notácia: b. Kb7, Db3, Vf4, Sh1, Jb8, Jg7, Pg3 (7), č. Ke5, Vd6, Sg1, Jb4, Jf8, Pa6, a3, b6, c7, c5 (10), biely začne a dá mat 3. ťahom.

Trojťažka Vladimira Parfirieva zaujme pekným úvodníkom a dobrou konštrukciou. Riešenia dnešného originálu zasielajte do 10 dní na adresu: Redakcia Východoslovenských novín, Švermova 47, 042 66 Košice (s poznámkou ŠACH pri adrese).

Opakovanie kontrolnej notácie problému č. 1124, Ing. Josef Burda. Mat 3. ťahom. Biely: Kb7, De1, Vd2, Vg3, Sd5, Sg1, Pc4, c6, e7, f8 (10). Čierny: Kd6, Dh4, Vh7, Vh8, Sd3, Jf8, Pc5, f3, g2 (9).


Riešenie problému č. 1117 (Pankratiev): Zdanlivá hra: 1...S:c3, S:e3 2.J:b6, Jf6 mat. Zvodnosť: 1.Ved3? hrozí 2.Jf6 mat. Obrany: 1...Je4, Ke4 2.J:b6, V:d4 mat. Vyvracia 1...e:f5! Riešenia: 1.Vcd3! hrozí 2.J:b6 mat. Obrany: 1...Jc4, Kc4 2.Jf6, Sa2 mat. Zámena dvoch obrán, rozložená do troch fáz. Hodnotu úlohy zvyšuje skutočnosť, že maty J:b6, Jf6 vystupujú vo všetkých fázach, lebo vo zvodnosti a v riešení striedavo hrozia. Výborné prvé ťahy, vyplývajúce zo šťastného mechanizmu, umožňujú aj voľnú zámenu po ťahoch kráľa. Výborná dvojťažka, ktorá asi bude kandidovať na vyznamenanie.


Priebežný stav riešiteľskej súťaže (dokončenie)

13 bodov: Jurkovský (Prešov), Béreš (Moldava nad Bodvou), Hrivňák (Košice), Zgola (Brestov), 11 bodov: Janočko (Humenné), 10 bodov: Kratochvíl (Košice), 9 bodov: Ing. Andrejko (Košice), Krajčí (Bardejov), 8 bodov: Kosturko (Košice), 6 bodov: Pekarčík (Poprad), 4 body: Bodnár (Košice), Kurjan (Poproč). Mená riešiteľov, ktorí trikrát po sebe nezaslali riešenia problémov, neuvádzame.


Opravy v stave riešiteľskej súťaže

Riešiteľ Andrus (Bystré nad Topľou) získal nie 16, ale 18 bodov. Z priebežného výsledku boli vynechaní títo riešitelia: Kubáni (Poprad) – 18 bodov. Holubec (Košice) – 16 bodov. Uvedeným riešiteľom sa za zistené nekorektnosti ospravedlňujeme.

Propozície riešiteľskej súťaže zostávajú aj naďalej nezmenené. Všetky pripomienky k priebehu súťaže zasielajte na adresu redakcie. Po jej skončení troch najlepších riešiteľov odmeníme knižnými cenami. Aby mali šancu aj slabší, spomedzi tých, ktorí vyriešia problémy so ziskom 50 percent bodov, vylosujeme troch ďalších výhercov. Všetkým súťažiacim želáme príjemné chvíle nad šachovnicami.


Vzad <<  >> Vpred