Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(18. 10. 1985)


Problém č. 1117 – originál

Alexandr Pankratiev, ZSSR

Mat 2. ťahom (8–12)Kontrolná notácia: b. Kc7, Vc3, Ve3, Sb1, Sf8, Jd7, Jf3, Pf5 (8), č. Kd5, Va4, Vh4, Sd4, Ja3, Jg3, Pa6, b6, b5, c6, e6, h5 (12), biely začne a dá mat 2. ťahom.

Záujem sovietskych problémistov o uverejňovanie skladieb v Šachovom okienku je nečakane veľký. Známy úlohár Alexandr Pankratiev z Karagandy, ktorý často uverejňuje svoje úlohy aj v Šachovom umení, nám poslal niekoľko svojich dvojťažiek. Tá dnešná obsahuje tri fázy: zdanlivú, zvodnostnú, skutočnú. Medzi nimi dochádza k zámene obrán a hier, pričom nechýbajú ani hrozbové prvky. Riešenie zasielajte do 10 dní na adresu: Východoslovenských novín (s poznámkou ŠACH pri adrese).


Riešenie problému č. 1111 (F. Kubáni): Rieši: 1.Da5 tempo! s nasledujúcimi variantmi: 1...e:f5, g:f5, Kd6 2.Dc7, Dc7, Dc7x. A doplnok 1...K:f5 2.D:d5x. Jednoduchá tempová dvojťažka, s ktorou si poradili všetci riešitelia. Iba jediný chybne napísal, že úloha má aj druhé riešenie 1.Vc5(?). Autor uvádzal ako zvodnosť ťah 1.Db5, ktorú vyvracia 1...Kd6. Žiaľ, nemožno ju považovať za plnohodnotnú, lebo medzi fázami dochádza k zámene iba dvoch rovnakých matov (po 1...e:f5, g:f5). Niektorí riešitelia uviedli zvodnosť 1.Vg4, ale ani tá nemá z tematického hľadiska význam. Po 1...e:f5, g:f5, K:f5 vychádza zamenený mat 2.Df4, ale ten už hrozí po 1.Vg4 a existujú tu až dve vyvrátenia 1...d4, Kd6! Je potrebné oceniť snahu autora o dvojfázovú úlohu a tiež mat po 1...K:f5 2.D:d5 je pekný.

Odporúčame začínajúcim a menej skúseným skladateľom zaobstarať si Abecedu šachového problému. Podrobné štúdium tejto vynikajúcej učebnice pomôže každému záujemcovi o kompozičný šach teoreticky dozrieť.


Novinky na "Šachových pultoch"

Sovietska kniha ponúka veľký počet hodnotných publikácií počas celého roku. Z nových titulov by sme chceli upozorniť na knihu J. Vladimirova a J. Fokina "Leonid Kubbeľ". Autori v nej zahrnuli do celku veľké kompozičné dielo slávneho veľmajstra. V šachovej knižnici by jej malo patriť miesto hneď vedľa Lošinského. Útla brožúrka Viktora Meľničenka "Majstri šachovej skladby" predstavuje tvorbu popredných šachových skladateľov z Ukrajiny: Gordiana, Lukianova, Maranďuka, Šedeja, Meľničenka. Diagramy a riešenia sú prehľadné, preto kniha môže poslúžiť riešiteľom k tréningu. "Triumf sovietskej šachovej štúdie" je názov trochu klamlivý, lebo autor knihy, F. S. Bondarenko vybral ukážky nielen z tvorby sovietskych, ale aj zahraničných autorov. Nezabudol ani na sedemnástich (!!) našich skladateľov. Určite veľké uznanie. Doterajší vedúci Šachového okienka,


Ing. Oto Mihalčo, musel kvôli služobným povinnostiam na čas jedného roka zanechať vedenie rubriky. Počas jeho neprítomnosti ŠO povedie Emil Klemanič.


Vzad <<  >> Vpred