Vzad <<  >> Vpred

Šachové okienko

(9. 7. 1966)


Úloha č. 14

Julius Buchwald, USA

I. cena

Práca 1949

Mat 2. ťahom (13–8)Kontrolná notácia: b. Kc8, Db7, Ve3, Vh4, Sa7, Sh7, Jd5, Jf7, Pa3, a4, d2, d4, g3 (13), č. Kc4, Vc2, Vf5, Jc1, Jf4, Pa6, d7, e7 (8).


Riešenie problému č. 12: Čierny má 9 pešiakov, čo odporuje pravidlám. bez Pa4 1.Ja1:a4 mat, bez Pa5 1.Va7:a4 mat, bez Pb3 1.Ja1-c2 mat, bez Pb6 1.Se7-c5 mat, bez Pd5 1.Vc7-d7 mat, bez Pe5 1.Se7-f6 mat, bez Pf4 1.e2-e3 mat, bez Pg4 1.Jh4-f3 mat, bez Pg6 1.Jh4-f5 mat. S. Šutor uvádza riešenie: Namiesto čierneho Pa4 je biely Pa4 alebo čierna Va4, alebo čierny Ja4, potom 1.Ja1:b3 mat a podobne pri zámene pešiakov b3, b6, f4, g4, g6 sú možné maty, vydávané v autorovom riešení. Málokto postrehol, že na tabuli je 9 čiernych pešiakov a vyvodil z toho dôsledky.


Stav súťaže po 6. kole

B. Šutor (Košice) a S. Vokál (Prešov) po 12 bodov. J. Fábry (Medzev), M. Kižik (Košice), V. Špilár (Košice), L. Zvada (Biele Vody) a J. Češek (Humenné) po 11 bodov. A. Heinrich st. (Jasov), T. Horváth (Valaliky), J. Murajdová (Drienov), Marek Murajda (Drienov), Matúš Murajda (Drienov), Dr. A. Novotný (Prešov) a L. Vaško (Prešov) po 8 bodov. B. Klescht (Košice) 7 bodov. J. Čurlík (Hanušovce) 6 bodov. V. Rajnec (Košice), T. Štefko (Matejovce) a F. Vyzisk (Sp. Nová Ves) po 4 body. J. Mušuka (Humenné) 3 body. J. Palisko (Drienov), M. Sýkora (Drienov), J. Vanca (Drienov) a P. Volko (Košice) po 2 body.


Hádankárska súťaž

19...Sc7-b6+ 20.Kg1-h1

Stav tejto súťaže je nezmenený.


Vzad <<  >> Vpred