Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(15.4.2017)


Skladba č. 891

Nikolaj Beľčikov a V. Žukovič

1.-2. čestné uznanie

Problemist Ukrajiny C 30.5.2016

Mat 2. ťahom (4–3)Kontrolná notácia: b. Kd6 Da3 Se4 Jb3 (4), č. Kc4 Je6 Pc5 (3), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 890 (Grassano): Zvodnosť 1.Dd4? tempo 1...K:g3,Kh3 2.Dh4 mat, 1...f2!, riešenie 1.Je2 tempo 1...Kh3 2.Dg3 mat, 1...f:e2,f2 2.Dg2 mat, 1...Kh1 2.Dg1 mat. Tempovka argentínskeho autora s tromi matmi v štyroch variantoch a jednou zámenou matu po 1...Kh3. (ff)


Vzad <<  >> Vpred