Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(4.8.1972)


Problém č. 520P. Bekkelund

I. cena

Sjakk-Nytt 1947

Mat 2. ťahom


 

Problém č. 521F. Metzenauer

Tijdschrift v. d. K. N. S. B. 1951

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 520 biely Ka7 Vc8 Sg8 Jb4 Jc5 (5 kameňov), čierny Kb5 Va4 Vc1 Sa3 Jc2 Pa5 a6 (7 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 521 b. Ka7 Df7 Vd3 Se3 Jf6 Jg6 Pc4 g3 h5 (9), č. Kf5 Da3 Va5 Vd1 Sa1 Sh7 Jb2 Jc5 Pa6 b3 e6 g4 g5 h4 (14), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Dnešné úlohy majú jeden spoločný rys: ktorý? Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 514 (Fábry): 1.Dh4 hrozí 2.Sc7 mat, 1...V:c6, g5, J:d3, Jd5 2.Jb:c6, Jf3, J:d3, De4 mat.

Riešenie problému č. 515 (Majerčák): 1.Dd4 hrozí 2.Je4 mat, 1...D:d4 (Dc2), Dd3 (De2), J:f2 (Jf6), e:d4 2.Jb5, Dc5, D:e5, Ve6 mat.

Riešenie problému č. 516 (Labai): Zvodnostné hry sme uverejnili pri diagrame, úvodník je 1.Dg5 hrozí 2.D:d5 mat, 1...Jc3, Jd6, f5 2.De3, De3, Je6, mat. Cyklická zámena obranných motívov; opakovanie matu (De3) je asi novinkou, ale rozhodne nie veľmi pôsobivou.

Riešenie problému č. 517 (Scheel): 1.Dg7 tempo! 1...Sb1 2.Jc3+ Kc5 3.J:a4 mat (nie 2.Jf6+? K:d6!), 1...Sd1 2.Jf6+ Kc5 3.Jd7 mat (2...K:d6 3.Jd7 mat, nie 2.Jc3+?, lebo strelec naďalej pôsobí na a4), 1...Sb3 2.Jc5+! (len na tomto poli strelec neprekáža vlastným figúram!) K:c5 3.Dg1 mat – a štvrtý modelový mat vychádza po 1...S:e4 2.S:e4+ Kc5 3.Dg1 mat. Matové obrazce sú v podstate len dva, ale jemnosť a dôvtipnosť kombinácie tento "nedostatok" dokonale vynahradí. (Doplnky 1...Kd5, Ja4~ 2.Vh5+, D:c7+ atď.) Mená výhercov začneme uverejňovať od nasledujúcej rubriky.


Vzad <<  >> Vpred