Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(28.7.1972)


Problém č. 518P. Overkamp

II. cena

Jub. holandský turnaj 1951-1952

Mat 2. ťahom


Problém č. 519A. Jaroslavcev

4. č. u.

IV. FIDE turnaj 1962-1963

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 518 biely Kc6 Db4 Vd1 Je4 Jh4 Pa4 b3 d2 d6 f5 g3 (11 kameňov), čierny Ke5 Vf6 Vh3 Sg1 Jh1 Pa5 e6 h2 h5 (9 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 519 b. Kd6 Vd3 Sc5 Sg2 Jb2 Pa5 b4 e3 (8), č. Kb5 Vc2 Pa6 e4 e5 e6 f2 (7), biely začne a dá mat tretím ťahom. "Biely hrozí dať mat viacerými ťahmi, ale po jednotlivých ťahoch čierneho nasleduje vždy jediný mat" – tak je definovaná téma poloobrán (resp. "Fleckova"). Ak obsahuje viac ako štyri varianty a nie je iba schémou, dá hodne práce. – A dvojťažka č. 518 má 7 hrozieb a 7 plnohodnotných variantov s rozličnými matmi! Téma poloobrán v trojťažke je veľmi zriedkavá a č. 519 je výnimočným výkonom, obsahujúc taktiež 7 variantov (aj keď dva z nich sú menejcenné). Riešeniu obidvoch úloh pošlite do 13 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 512 (Volkmann): Zdanlivé hry 1...Ke5+ 2.Jcd3 mat, 1...Kg5+ 2.Je4 mat (vychádzajú aj po zvodníku 1.Vd2? Vh2!), 1.Dd2 hrozí 2.Dd5 mat, 1...Ke5+ 2.Jg6 mat (nie Jfd3?), 1...Kg5+ 2.Jfd3 mat (Jg6?). Pointa je v zrušení batérie a5-g5 a v napadnutí polí d5 a g5 dámou.

Riešenie problému č. 513 (Vladimirov): Zdanlivé hry 1...Db4+ 2.Jd6+ Kg5 3.Sf4 mat, 1...Dh4+ 2.Jg5+ K:g5 3.Sf4 mat, 1...D:e5+ 2.J:e5+ Kg5 3.Jf7 mat, 1.Da8 hrozí 2.c8D+ Ke4 3.Vd4 mat, 1...Db4+ 2.Sd6+ Ke4 3.Jg5 mat, 1...Dh4+ 2.Sf6+ Ke4 3.Jd6 mat, 1...D:e5+ 2.V:e5+ S:e5 3.c8D mat. Po každej stránke vynikajúca trojťažka: bohatý a zaujímavý obsah, skvelý úvodník, vzdušná konštrukcia.


Vzad <<  >> Vpred