Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(30.6.1972)


Problém č. 512A. Volkmann

I. cena

Lippische Landeszeitung 1951

Mat 2. ťahom


Problém č. 513J. Vladimirov

1. miesto

Prebor ZSSR 1960

Mat 3. ťahomKontrolná notácia diagramov: 512 biely Kc2 Da5 Va4 Vf2 Se8 Sg3 Jc5 Jf4 Pe6 (9 kameňov), čierny Kf5 Vh6 Sa7 Sh7 Jh1 Pd6 f6 g4 (8 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 513 b. Ke7 Df8 Vd5 Se5 Jf7 Jg2 Pc7 h3 h5 (9), č. Kf5 De1 Vf3 Sa1 Sa2 Pc4 g7 (7), biely začne a dá mat tretím ťahom. Jedným z najprekvapujúcejších momentov v šachových problémoch je šach bielemu kráľovi; najmä batériová forma tejto idey je veľmi obľúbená a dala vznik mnohým pekným skladbám. Dnešná dvojica problémov obsahuje "krížne šachy" už aj v zdanlivých hrách: v č. 512 1...Ke5+, Kg5+ 2.Jcd3, Je4 mat a v trojťažke 1...Db4+ 2.Jd6+ Kg5 3.Sf4 mat, 1...Dh4+ 2.Jg5 K:g5 3.Sf4 mat, 1...D:e5+ 2.J:e5+ Kg5 3.Jf7 mat (2...Ke4 3.D:f3 mat). Čo je však najzaujímavejšie, po úvodníku sa tieto pripravené varianty zamenia. Skúsený riešiteľ si pritom uvedomí, ktoré motívy sú pre zámenu hier podstatné: čo znemožnilo zdanlivé hry a umožnilo skutočné. – Riešenia pošlite do 20 dní na adresu redakcie Pravdy, Štúrova 4, Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Týmito dvoma problémami uzatvárame našu dlhodobú riešiteľskú súťaž, ktorú sme vypísali 15. októbra 1971. Jej výsledok uverejníme v septembri tohto roku.

Riešenie problému č. 505 (Ekström): Prvá zvodnosť 1.Jc5? (tempo) vedie po ťahoch strelca, napr. 1...Se6, Se4 k matom 2.Jb7, Jb3, ale viazne na 1...Sc4!, druhá zvodnosť 1.Je5? 2.Jc6, Jc4 mat, 1...Sb7!, riešenie 1.Jd6 tempo, 1...Se6, Se4 2.Jb7, Jc4 mat. Úloha má síce tri fázy, ale v riešení sa opakujú maty zo zvodností.

Riešenie problému č. 506 (Lipton): Zdanlivé hry 1...Dc4+, De6+, Dc6+ 2.S:c4, S:e6, S:c6 a 3.Va7 mat, zvodnosť 1.Ve8? s hrozbou 2.K mat, 1...Dc4+, De6+, 2.Kd7+, Kc7+ a 3.V:c8, resp. S:b7 mat viazne na 1...Db6!, riešenie 1.V:b7 tempo 1...Dc4+, De6+, Dc6+ 2.Vc7+, Vd7+, Vc7+ a 3.Va7, resp. S:D mat.


Vzad <<  >> Vpred