Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(21.7.1972)


Problém č. 517J. Scheel

I. cena

Šach. federácia USA 1946-48

Mat 3. ťahomKontrolná notácia: biely Kh8 Dg5 Vh6 Se1 Sh1 Ja3 Je4 Pd6 (8 kameňov), čierny Kc6 Sc2 Ja4 Pa5 a6 c7 (6 kameňov), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Nór Scheel bol rozhodne jedným z najväčších šachových skladateľov českej školy. A jednou z jeho najkrajších úloh je dnešná trojťažka, v ktorej sa modelové maty objavia na záver mimoriadne jemného "súboja" bieleho Je4 s čiernym Sc2. Otázka pre riešiteľov: má táto úloha hrozbu? Riešenie pošlite do 13 dní na adresu redakcie Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 511 (Formánek): a) 1.Jd4 Sf4 2.Je2 Se4 mat, b) 1.Jd3 Se4+ 2.Kc5 Sd4 mat. Témou medzinárodného zápasu Slovensko – Maďarsko boli echové modelové maty. Autorovi sa k nim podarilo "prirobiť" aj echové kombinačné motívy: prerušenie Ve1 a Dd1 jazdcami a vzájomné odväzovanie bielych strelcov. Strategický bohatý a pritom kompaktný obsah je v súčasných pomocných matoch prvým kritériom kvality – a modelové maty druhým.


* * *

Pásmový turnaj v juhoslovanských kúpeľoch Vrnjacka Banja, hraný od 4. do 22. apríla t. r. za účasti 14 šachistov z 11 štátov sa skončil veľkým úspechom nášho Smejkala. 9 bodov z 13 možných mu stačilo na obsadenie 1.-2. miesta spolu s Juhoslovanom Rukavinom. Obidvaja sa kvalifikovali do medzipásmovébo turnaja, ktorý sa uskutoční r. 1973. Prinášame pekné víťazstvo Smejkala nad maďarským reprezentantom Adorjánom.


Kráľovská indická

Biely: Smejkal               Čierny: Adorján

1.d4 g6 2.c4 Jf6 3.Jf3 Sg7 4.g3 0-0 5.Sg2 d6 6.0-0 Jc6 7.Jc3 a6 8.h3 Vb8 9.Se3 b5 10.Jd2 Sd7 11.d5 Ja5 12.c:b5 a:b5 13.b4 Jc4 14.J:c4 b:c4 15.b5! Veľmi dobrý ťah, využívajúci slabšie dámske krídlo súpera. 15...Dc8. Po 15...S:b5 by nasledovalo 16.J:b5 V:b5 17.a4! Vb3 18.Vc1 so spätným ziskom pešiaka a veľkou pozičnou prevahou. 16.Da4 S:h3 17.D:c4 S:g2 18.K:g2 e6 19.Vad1 Db7 20.Sg5 Vfe8. Čierny sa bránil veľmi dobre; po 20...e:d5 21.J:d5 J:d5 22.V:d5 Vfe8 23.e4 by sa bol dostal do veľkých ťažkostí. 21.S:f6 S:f6 22.Je4 Sg7 23.a4 Va8 24.f3 h6. Po 24...e:d5 25.V:d5 V:a4 26.D:a4 D:d5 27.b6 biely vyhrá. 25.d:e6 V:e6 26.Vd2 Ve7 27.Vc1 Da7 28.Va2 Kh7 29.Vh1 De3 30.a5 f5 31.Jf2 Dc3?

Od 28. ťahu boli obidvaja súperi v časovej tiesni, ktorú čierny "zakončil" hrubou chybou, umožňujúcou Smejkalovi uskutočniť efektný záver. Ale ani po iných ťahoch by čierny dlho nevydržal, napr. 31...Dd4 32.D:d4 S:d4 33.Jd3 atď. 32.V:h6+!! a čierny sa vzdal pred matom, alebo stratou dámy.


Vzad <<  >> Vpred