Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(22.9.1972)


Problém č. 532 – originál

Andrej Ančin, Komárno

Mat 2. ťahom


Problém č. 533 – originál

Jozef Taraba, Poprad

Mat 2. ťahomKontrolná notácia diagramov: 532 biely Kf1 Dh2 Va1 Vd5 Sc7 Pe4 (6 kameňov), čierny Kf3 Sc8 Se3 Pb5 h3 h4 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom; 533 b. Kb5 De3 Vb6 Ve1 Sc8 Jc7 Pb3 c2 g2 h3 h4 (11), č. Ke5 Se4 Pb4 d5 f5 f7 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. "Po zvodníku vytvára biely hrozbu, proti ktorej má čierny jedinú účinnú obranu. Po úvodníku po tej istej obrane vychádza práve mat zo zvodnostnej hrozby" – tak je definovaná Dombrovskisova téma. Autorovi problému č. 532 sa podarilo vytvoriť túto paradoxnú ideu dvojnásobne pri použití púhych 12 kameňov – zvodníky sú 1.Vd4? a 1.Vg5? Druhá dvojťažka má napriek symetrii úctyhodný námet: sedem zvodností a jedno riešenie s množstvom zamenených hier – boli by sme radi, keby riešitelia objavili celý tento obsah, ktorý možno vyjadriť symbolom Z-82-6.11! Riešenia pošlite do 13 dní na adresu redakcie Nedeľnej Pravdy, Bratislava, Štúrova 4, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 520 (Bekkelund) zo 4. augusta: 1.Je4 hrozí 2.Vb8 mat a štyri varianty na b4 spojené s antiduálom tretieho stupňa (tzv. Stocchiho téma): 1...a:b4, V:b4, S:b4, J:b4 2.Vc5, Jc3, Sc4, Jd6 mat. Skutočne dokonalá konštrukcia.

Riešenie problému č. 521 (Metzenauer) zo 4. augusta: 1.Sf2 hrozí 2.Vf3+ g:f3 3.g4 mat, 1...V:d3 2.J:h7+ Ke4 3.J:g5 mat, 1...Jb:d3 2.Je8+ Ke4 3.Jd6 mat, 1...Jc:d3 2.Jd5+ Ke4 3.Jc3 mat. Taktiež Stocchiho téma s antiduálovým využitím Vd3, Da3, Va5 a Sa1.

Knižné ceny za riešenia č. 520 a 521 vyhrávajú: Jozef Farštiak, Bartoňova Lehôtka 53, okr. Žiar nad Hronom, Julius Hilger, Prešov, Pištejiho 33 a Milan Šulek, Bratislava, Sputniková 6.


Vzad <<  >> Vpred