Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(25.2.1972)


Problém č. 482J. Brabec

26. miesto, II. medzištátny

zápas družstiev – 30.11.1967

Pomocný mat 2. ťahom

2 riešeniaKontrolná notácia: biely Ka1 Vb4 Vb5 Jb7 Pc4 (5 kameňov), čierny Ke5 Vd6 Vd7 Se7 Pd5 e6 f6 (7 kameňov), čierny začne a pomôže bielemu dať mat druhým ťahom. – Na záver ukážok z druhého medzištátneho zápasu družstiev uvádzame náš najvyššie sa umiestnivší pomocný mat, a aby sme neskúseným riešiteľom uľahčili prácu, prezradíme jedno z riešení: 1.Vd8 c:d5 2.V6d7 d6 mat. Ako vidno, čierny sa v pomocných matoch matu nebráni, naopak, spoluzúčastňuje sa na jeho vytváraní. Druhé riešenie súvisí s prvým zaujímavou geometrickou analógiou. Pošlite ho do 20 dní na adresu redakcie Pravdy, Štúrova 4, Bratislava, s poznámkou ŠACHOVÁ SÚŤAŽ pri adrese. Naša dlhodobá riešiteľská súťaž, ktorú sme vypísali 15. októbra 1971, potrvá do konca júna tohto roku. Za správne riešenie dnešného pomocného matu dáme 2 body.

Riešenie problému č. 474 (Sýč): 1.Df8 tempo 1...Kc5 2.Jd7 mat, 1...c5 2.Jc6 mat, 1...Vd6~ (najmä 1...Vf6) 2.J:c6 mat, 1...Jf7~ 2.D:d6 mat. Na prvotinu skutočne pekný obsah, predovšetkým dva maty s väzbou a jeden s blokovaním poľa. Sme však presvedčení, že úlohu by bolo možné ešte zlepšiť, či už pridaním 1-2 variantov, alebo vytvorením novej fázy (napr. po 1.Dc7? sa ponúka zámena matu 1...Kc5 2.Da7). Skúsený skladateľ využije všetky možnosti, ktoré mu pozícia poskytuje.

Riešenie problému č. 475 (Durst): Zdanlivé hry 1...Se3, Jb5 2.Jg3, Vf4 mat, 1.Je3 hrozí 2.Dd4 mat, 1...S:e3, Jb5 2.Dh1, Ve6 mat (zámena dvoch matov), 1...K:e3, Va4 (Vd3) 2.De1, Dd3 mat. Veľmi dobrý úvodník.

Riešenie problému č. 476 (Michalko): 1.Je4 hrozí 2.Jd2 mat, 1...Sa5 2.Jg5 mat, 1...K:e4 2.Sc6 mat, Tri modelové maty, v úlohách tohto typu je však veľmi veľká pravdepodobnosť predchodcovstva.


Vzad <<  >> Vpred