Vzad << >> Vpred

ŠACHOVÉ OKIENKO

Vedie Ivan Garaj

(28. 7. 1994)


 

Problém č. 2449

György Bakcsi, Maďarsko

Originál pre Hlas ľudu

Mat 2. ťahom (9+12=21)


Problém č. 2450

Walter Horwitz, Rakúsko

I. cena

125. TT, Die Schwalbe 1956/57

Mat 3. ťahom (4+2=6)Kontrolná notácia: 2449: bKd2 Dc7 Ve3 Se5 Sg8 Jb8 Jc2 Pa6 b3 (9), čKd5 Dg4 Va5 Vd8 Jb4 Pb6 d3 e6 f3 f6 g2 g7 (12) – dvojťažka, 2450: bKb4 Db7 Sb2 Pa4 (4), čKa2 Jb1 (2) – trojťažka.

Maďarský veľmajster v kompozičnom šachu György Bakcsi (nar. 6. 4. 1933) spracoval v dvojťažke č. 2449 nenáročnú voľnú zámenu matov vo forme tematickej zvodnosti a riešenia. Rakúsky šachový skladateľ Walter Horwitz (5. 12. 1906 – 9. 4. 1966) iste poteší č. 2450 zberateľov miniatúrnych trojťažiek, ale aj klasických tém.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu Hlasu ľudu, Štúrova 4, 815 80 Bratislava s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 2433 (Onkoud) z 2. 6. 1994. 1.Vh8 hr. 2.Vh4 mat, 1...J2d3, J4d3, Jd5, Sd5(g4), Vd5, f5, V:d6+ 2.Dd4, D:c6, De6, Df4, Jg3, Ve5, J:d6 mat. Učebnicová skladba (Mgr. A. Derfényi, Spišská Nová Ves). Tri rozviazania bDd6 s antiduálom, ktorý sa viaže aj na iné škodlivé motívy. Naviac niektoré konštrukčne slabšie varianty spoľahlivo zaisťujú "nepredchodcovstvo". Celkom dobrá klasika (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 2 body.

Riešenie problému č. 2434 (Hannemann) z 2. 6. 1994. 1.Ve4 tempo, 1...Sh2, Sg3, Sf4, Se5, Sc7, Sb8 2.K:h2, K:g3, V:f4, V:e5, D:c7, Vb4, atď. Duály po 1...Sb4 2.Ve8+ a 2.V:b4 a 1...Se7 2.V:e7 a 3.Da7 mat alebo 3.Va7 mat a 1...Ja5(c5) 2.Sb8 3.D:b8 mat a 3.V:b8 mat nepokladáme za škodlivé a preto ich ani nebodujeme. Bohate variantovaná tempovka s pár malými duálmi bez výraznej témy, ak za tému nepovažujeme poľovačku na čSd6 (B. Moravčík, Banská Bystrica). Maximálne bolo možné získať 3 body.


Vzad << >> Vpred