Vzad <<  >> Vpred

ŠACHOVÝ PROBLÉM

Vedie: Bedrich Formánek

(1.12.1999)Skladba č. 31Juraj Brabec

I.-II. cena e. a.

Šachmaty 1963

Mat 2. ťahom (7–5)Kontrolná notácia diagramu: b. Kh1 De7 Vd1 Sf4 Sg4 Jh3 Jh5 (7), č. Ke4 Da5 Ve5 Ve6 Se1 (5), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Medzi popredných slovenských šachových skladateľov súčasnosti patrí bratislavský medzinárodný majster Juraj Brabec (nar. 26. mája 1938 v Trenčíne), autor mnohých článkov a niekoľkých brožúr, spoluautor knihy, redaktor Šachového umenia, rozhodca, prednášateľ, predseda sekcie kompozičného šachu ČSŠZ a organizátor stretnutí. Ale najmä autor desiatok vynikajúcich a obsažných dvojťažiek a exodvojťažiek, zväčša trojfázových a s cyklickými prvkami, ktoré významnou mierou obohatili pokladnicu kompozičného šachu.

Riešenie šachovej skladby: Zdanlivé hry 1...Vc6, Vd5 2.Jg5, Jf6 mat, zvodnosť 1.Db7+? Vc6, Vd5 2.Jf6, Jg5 mat, 1...Dd5!, riešenie 1.Dh7+ Vg6, Vf5 2.Jf6, Jg5 mat. Nekonvenčné šachy umožnili vytvoriť trojfázovú syntézu recipročnej zámeny matov a zámeny dvoch obrán.


Vzad <<  >> Vpred