Vzad << >> Vpred

Šachové problémy

Vedie Dr. Ivan Garaj

(24. 4. 1999)


Problém č. 1826

Julius Buchwald, USA

IV. cena

Problem 1961

Mat 2. ťahom (6+3)


Problém č. 1827

Julius Buchwald, USA

II. cena

Lippische Landeszeitung 1950

Mat 3. ťahom (8+11)Kontrolná notácia: 1826: b. Ka1, Dh4, Vb2, Vh5, Sh8, Jf3 (6), č. Kd3, Pc5, d4 (3) – mat 2. ťahom, 1827: b. Kh1, Da2, Vb3, Sa3, Sd3, Jf1, Jg1, Pe4 (8), č. Kf2, Vd1, Se1, Jf8, Pa4, c7, d2, d6, f5, g4, h3 (11) – mat 3. ťahom.

Obe dnešné reprodukcie sú spomienkou na nedožité 90. výročie narodenia významného amerického šachového skladateľa – Juliusa Buchwalda (4. 4. 1909 – 9. 8. 1970). Pochádzal z neďalekej Viedne, no v roku 1937 sa vysťahoval do Veľkej Británie a od roku 1945 žil v USA. Zložil asi 3000 skladieb a hoci v albumoch FIDE získal 29 bodov, udelenia titulu medzinárodného majstra v kompozičnom šachu sa nedožil. V dvojťahovej mereditke č. 1826 okrem zdanlivej hry po 1...c4 si všimnite v riešení aj antiduál. Strategická trojťažka č. 1827 zaujme dvoma tematickými variantmi, v ktorých sa jednotne využíva škodlivý motív otvárania línií.

Riešenie pošlite do troch týždňov na adresu redakcie Práca, P. O. Box 124, Odborárske námestie 3, 814 99 Bratislava, s poznámkou ŠACH.

Riešenie problému č. 1817 (Gordian a Koziura) z 20. marca 1999. 1.Jd3 hr. (po 1...c4) 2.Jf4+ Kd7 3.Sb5 mat (modelový, pomocou väzby) a ešte päť modelových matov: 1...e:d3 2.Dc4+ Vd5 3.Sc8 mat, 2...Kd7 3.Sb5 mat, 1...Kd5 2.Sb7+ Ke6 3.J:c5 mat, 1...Se8 2.Sc4+ Kd7 3.Se5 mat, 1...Kd7 2.Sb5+ Ke6 3.Jf4 mat. Duály v treťom ťahu bieleho po obranách 1...Je2(h5) 2.De4+ Ve5 3.Sc8 mat a 3.J:c5 mat nepovažujeme za škodlivé (maty nie sú modelové), a preto ich ani nebodujeme. Dovedna šesť modelových matov s väčšinovým využitím väzby čiernej veže s pomerne "ležérnou" aktivitou niektorých bielych figúr (B. Moravčík, Banská Bystrica). Pekná súhra a dynamika bSa6 a bJf2 (MUDr. F. Pajtás, Čierna nad Tisou). Väčšina modelových matov je špecifická v tom, že biela dáma nasadila čiernej veži putá (A. Kalita, Bratislava). Maximálne bolo možné získať 3 body.

* Siedme otvorené medzinárodné majstrovstvá Slovenska v riešení šachových skladieb budú 5.–6. júna 1999 v Bardejove (s možnosťou ubytovania už od piatku). Vklad do súťaže je 100 Sk a garantovaná prvá cena je 3000 Sk (ostatné ceny podľa počtu účastníkov). Prihlášky s uvedením počtu nocľahov treba oznámiť najneskôr do 20. mája 1999 na adresu Mgr. Ivan Dzuriš, Komenského 41, 085 01 Bardejov (tel. č.: 0935/472 47 33 alebo 0935/472 23 83). Nasledujúce dve rubriky vyjdú výnimočne už v piatok 30. apríla a 7. mája 1999.


Vzad << >> Vpred