Vzad <<  >> Vpred

KOMPOZIČNÝ ŠACH

(22.12.2007)


Skladba č. 417Jurij Bazlov

1. čestné uznanie

Memoriál J. Benta C 30.6.2006

Biely vyhrá (4–5)Tradičné vyznamenanie "Štúdia roka", ktoré každoročne udeľuje komisia štúdií svetovej organizácie kompozičného šachu PCCC, získala za rok 2006 opäť skladba známeho ruského majstra Jurija Vasilieviča Bazlova (nar. 6.10.1947). Cieľom udelenia tohto vyznamenania je propagovať šachové štúdie medzi všetkými šachistami – preto sa nevyberajú diela vrcholnej kvality, riešiteľsky náročné a obsahovo zložité, ale skôr blízke hranému šachu, ľahšie prístupné a napriek tomu krásne. Skúste začať riešiť: Nejde zdanlivo najsilnejšie 1.De4+? Kc5 2.S:c4 Sf4+! 3.Kg6 V:c4 a biely nemá kde šachovať čierneho kráľa. Preto začne 1.Se4+ Ke6 a pokračuje nečakaným tichým ťahom 2.Dc5! (nestačí 2.Db3? Vf4! 3.D:a4 V:e4 remíza). V tejto pozícii treba zistiť, ako biely vyhrá po 1...Vfa7, ale hlavnou odpoveďou je 2...Sf4+. Teraz to vyzerá dosť povážlivo, lebo po najlepšom 3.Kg6! biely stratí strelca. Má však na revanš pripravenú záverečnú "malú" kombináciu, ktorá by čierneho, keby bol do nej vtiahnutý v partii, asi šokovala. My ponecháme na čitateľov, aby sa zahrali na bieleho a nasledujúci nečakaný záver si dôkladne vychutnali...

V týchto dňoch vychádza 59. číslo časopisu PAT A MAT – tentoraz rozšírene na 44 stranách. Okrem 44 originálnych skladieb a pravidelného "Okienka do sveta" obsahuje referáty o svetovom kongrese na Ródose, výsledky štyroch skladateľských súťaží, dva odborné články, zábavnú správu o slovenskom "kongrese" v Bulharsku a ďalšie materiály.

Kontrolná notácia: b. Kh6 De3 Sd3 Je8 (4), č. Kd5 Va4 Vf7 Se5 Jc4 (5), biely začne a vynúti výhru aj po najlepšej obrane čierneho. Celé riešenie prinesieme o týždeň.

Riešenie skladby č. 416 (Jaroš – mat štvrtým ťahom): 1.g7 hrozí 2.g:f8D aj 2.J:f8, 1...e1D 2.g:f8D D:e5 3.f5 Dd6+ 4.S:d6 mat (2...De3 3.J:c5 D:c5 4.V:c5 mat), 1...e1V! 2.g:f8V! V:e5 3.f5 Kd6 4.S:e5 mat, 1...e1S! 2.g:f8S! Kd8 3.Se7+ Ke8/Kc7,8 4.Dh5/V:c5 mat (2...Kc8 3.Se7 Kc7 4.V:c5 mat), 1...e1J! 2.g:f8J! J:d3/J:g2 3.Je6+ Kc8 4.Sb7/V:c5 mat. Navyše podobný variant 1...e:f1D 2.g:f8D D:g2 3.V:c5+ Dc6 4.V:c6 mat a vedľajšie 1...S:g7 2.V:c5+ a 2.h:g7, 1...Se7 2.f:e7, 1...Sd6 2.e:d6+ a 2.D:e2 atď. Kompozične veľmi náročná "Babsonova téma", spočívajúca vo všepremene čierneho pešiaka, po ktorej nasleduje všepremena bieleho pešiaka. Na dokonalé pochopenie "filozofie premien" treba preskúšať, prečo napríklad po 1...e1V nevyjde 2.g:f8D? – a podobne v ďalších variantoch. (ff)


Vzad <<  >> Vpred