Vzad <<  >> Vpred

ŠACH

(14.5.1976)


 

Problém č. 816 – originál

Josef Burda, Havířov

Mat 2. ťahom


Problém č. 817 – originál

Jozef Tonkovič

Zvolenské Nemce

Mat 2. ťahomKontrolná notácia. 816: biely Kg1 Sd1 Sd2 Jd4 Jf3 Pb4 c4 e4 (8 kameňov), čierny Kd3 Sh1 Pb5 f4 f5 g2 (6 kameňov), biely začne a dá mat druhým ťahom. 817: b. Kg3 Dh5 Vc1 Vd2 Sg8 Jd3 Jf5 Pb5 c6 e7 f2 f4 f6 (13), č. Ke4 Ve6 Vh2 Sb6 Sg2 Ja5 Jc5 Pc7 h3 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Zaujímavú zámenu modelových matov vytvoril v č. 816 nový člen predsedníctva Sekcie kompozičného šachu ŠZ ÚV ČSZTV. Autor druhej dvojťažky sa vracia k tvorbe po niekoľkoročnej prestávke – aj táto úloha obsahuje zdanlivé hry a navyše zvodnosť 1.V:c5? Riešenie oboch problémov pošlite do 13 dní na adresu Nedeľnej Pravdy, Štúrova 4, 893 39 Bratislava, s poznámkou ŠACH pri adrese. Troch správnych riešiteľov odmeníme knihou.

Riešenie problému č. 807 (Labai) z 2 apríla: Zdanlivé hry 1...Sb4 (S:c3) 2.Jd6+ c:d6 3.e4 mat, 1...V:h4 2.S:g6+ J:g6 3.Df7 mat, 1.Ke7 hrozí 2.Df2+ V:f2 3.g4 mat, 1...Db2 2.Jd6+ c:d6 3.e4 mat, 1...V:h4 2.Df7+ J:f7 3.S:g6 mat. Ďalší vklad do autorovho "výskumu" trojťažiek so zámenami hier.

Knižné ceny vyhrávajú: Dušan Florek, Smrečina – uč. internát, 974 00 Banská Bystrica, Miroslav Murín, VŠI, nám. slobody, 054 01 Levoča a Ján Repček, Krupskej 6, 040 00 Košice.

* V ďalšom ročníku celoštátnej ligy praktického šachu zvíťazilo s prevahou družstvo ÚDA Praha pred Dopravným podnikom Praha, Teslou Karlín Praha, Sigmou Olomouc a Slovanom Bratislava ChZJD. Druhý slovenský účastník, Slávia Bratislava SVŠT, ligu po ročnom účinkovaní opúšťa. Do ročníka 1976-1977 z národných súťaži postupujú družstvá BAZ Bratislava, KPS Brno, Slavoj Český Brod a Bonex Teplice.


Vzad <<  >> Vpred