Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(28. 7. 1992)


Skladba č. 6Juraj Brabec

I. cena

Šachové umenie 1978

Mat 2. ťahomZ bohatej tvorby bratislavského autora sme vybrali najvyššie ocenenú úlohu v pravidelnej skladateľskej súťaži v mesačníku Československý šach. Vo dvojťažke si treba všimnúť súvis medzi hrozbami a variantovými matmi vo zvodnosti a riešení. Autor pracuje teraz v Žiline a na schôdzi, o ktorej sme písali v minulej rubrike, bol opäť zvolený do predsedníctva Sekcie kompozičného šachu. Viac ako 10 rokov je vedúcim redaktorom Šachového umenia v časopise Československý šach. Skladatelia Považia si u neho raz za mesiac vymieňajú názory na rôzne aktuality a hodnotia svoje nové šachové skladby. Naši riešitelia, ktorí by sa chceli na týchto schôdzkach zúčastniť, nech prípoja poznámku pri riešení.

Kontrolná notácia: biely Ka8 Db1 Vc6 Vd1 Sf5 Sg1 Jc4 Je2 Pb3 b5 d2 g7 (12), čierny Kd5 Vg3 Se5 Sh1 Jc2 Jf2 Pa7 f6 f4 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia posielajte do 20 dní (obdobie dovoleniek a prázdnin) na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 4 (Svítek): Zvodnosti 1.g8J? hrozí 2.Sf6 mat, 1...S:f3 (A), V:g5 (B), S:d8 (C) 2.J:f3, D:d4, Dd6 mat, 1...Vh6! Obranné motívy A – uvoľnenie matovej siete braním kameňa, B – branie hrozbového kameňa, C – priame napadnutie hrozbového poľa. 1.f6? hrozí 2.Vf5 mat, tie isté varianty, ale po obranných motívoch v poradí B–C–A, 1...Vf4! Rieši 1.K:b7 hrozí 2.J:c6 mat a tie isté varianty, ale motívy sú C–A–B. Totálna cyklická zámena obranných motívov. –km–


Vzad <<  >> Vpred