Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(11. 8. 1992)


Skladba č. 7Ladislav Salai sr.

2. čestné uznanie

Magyár Sakkélet 1979

Mat 2. ťahomAutor dnešnej dvojťažky patrí už niekoľko desiatok rokov k popredným reprezentantom tohto žánru slovenského kompozičného šachu, naviac pôsobí ako rozhodca, funkcionár a vedúci rôznych šachových rubrík. Spolu so synom, ukážku z jeho tvorby publikujeme neskôr, vydáva martinský časopis MAT–PAT. Úloha na diagrame obsahuje viac zvodností, úvodník riešenia sa bude páčiť.

Kontrolná notácia: biely Kg7 Dd2 Vc1 Vg4 Sa8 Pe2 h3 h4 (8), čierny Kh5 Jg1 Jg8 Pc3 d3 h6 (6), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia posielajte do 20 dní na adresu Žilinský večerník, Štúrovo nám. 1, 011 31 Žilina s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 5 (Miltner): 1.Sf6 hrozí 2.De5 Kb1,b2 3.Db2 mat, 2...Ka3 3.D:a5 mat. 1...a4 2.De2+ Ka3 3.Se7 mat, 1...Kb1 2.D:b3+ Kc1 3.Sg5 mat. Podarená miniatúrka českej školy s tichou hrozbou. A čo naši riešitelia? B. Formánek, Bratislava: 4 modelové maty, bezchybná konštrukcia a ideálny úvodník. M. Svrček ml., Martin: Šikovné využitie postavenia bieleho kráľa na f8. A. Špánik, Rajec: Strelec opúšťa bojisko? Takmer nelogické, avšak galantne uvoľní priestor dáme a v konečnej fáze zasadí z diaľky smrtiaci úder. –km–


Vzad <<  >> Vpred