Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(14. 7. 1992)


Skladba č. 5Vratislav Miltner

III. cena

Sächsische Zeitung 1981

Mat 3. ťahomPo prvýkrát zaraďujeme úlohu neslovenského autora, avšak zatiaľ hranice nášho štátu neprekračujeme. Trojťažka obsahuje okrem iného predsa len zriedkavú tichú hrozbu po úvodníku, kde počet aktérov sa zmestil do formy miniatúrky, t. z. 7 kameňov. Viac už riešiteľom neprezradíme.

Kontrolná notácia: biely Kf8 Db5 Sc3 (3), čierny Ka2 Pa5 b3 g4 (4), biely začne a dá mat tretím ťahom. Riešenia posielajte do 10 dní na adresu Žilinský večerník, Štúrovo nám. 1, 011 31 Žilina s poznámkou ŠACH pri adrese. Výstižné komentáre tejto práce publikujeme. Výhercov (10 podľa počtu bodov + 10 správnych riešiteľov aspoň 5 problémov) zverejníme po skončení súťaže v júni 1993.

Riešenie problému č. 3 (Červenka): 1.Kf7 hrozí 2.Se6+ Kc6 3.Ja7 mat. 1...Kc6 2.Ja7+ Kd5 3.Se6 mat, 1...Kc4 2.Ja3+ Kb3 3.Sc2 mat, 2...Kd5 3.Se4 mat. Kladom úlohy sú dve voľné polia čierneho kráľa, v riešení sa objavia štyri modelové maty. A. Špánik, Rajec: Pekná, skutočne ekonomická skladba, avšak riešenie nie príliš náročné.

Za účasti 19 slovenských skladateľov sa konala v areáli TJ Stavbár Žilina pri príležitosti 40. výročia založenia schôdza sekcie kompozičného šachu Slov. šachového zväzu. Bohatý program vyplnil takmer celý posledný víkend uplynulého mesiaca, účastníci navštívili aj rodisko prvého slovenského skladateľa A. Pongracza v Nededzi. Okrem minulých úspechov bola na programe nominácia 3 riešiteľov na MS a príprava na zápas s Izraelom. –km–


Vzad <<  >> Vpred