Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(30. 6. 1992)


Skladba č. 4Miroslav Svítek

V. cena

Hlas ľudu 1978

Mat 2. ťahomAutor dnešnej slovenskej úlohy dosiahol niekoľko výborných tvorivých výkonov vo dvojťažkách, z ktorých sme vybrali pre riešiteľov našej súťaže piatu cenu z pravidelnej súťaže dvojťažiek. Riešenie spolu s dvomi zvodnosťami tvorí totálnu cyklickú zámenu obranných motívov.

Kontrolná notácia: biely Ka8 Db4 Vd7 Vf3 Se6 Sg5 Jd2 Jd8 Pd3 f5 g7 (11), čierny Ke5 Vg4 Vh2 Sc7 Sg2 Jb2 Jh8 Pa6 b6 b7 c6 d4 (12), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia posielajte do 10 dní na adresu Žilinský večerník, Štúrovo nám. 1, 011 31 Žilina s poznámkou ŠACH pri adrese. Očakávame prípadné komentáre. Výhercov zverejníme po skončení súťaže v júni 1993.

Riešenie problému č. 2 (Ondrejka): Zvodnosť 1.Jc4? tempo, 1...Kc5 2.Je6 mat, 1...Kc3 2.D:e3 mat, 1...Jc7~ 2.De5 mat, ale 1...b:c4! Rieši 1.Vdd8 tempo, 1...J:d5 nezávažný duál 2.D:d5 mat. Slovenský autor, ktorý sa venuje najmä dvojťažkám, spracoval tému nazvanú podľa slovenského majstra športu Lačného – zámenu (troch) matov po rovnakých obranách vo zvodnosti a riešení, a to vo forme núdzovky. –km–


Vzad <<  >> Vpred