Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 2. 6. 1992)


Skladba č. 2Viliam Ondrejka

1. pochvalná zmienka

Šachové Umenie 1979

Mat 2. ťahomPokračujeme v našej ročnej riešiteľskej súťaži, ktorú sme vypísali pred dvomi týždňami (24 problémov, jeden za dva týždne, 10 cien pre najlepších, ďalších 10 vylosujeme zo správnych riešiteľov aspoň 5 problémov).

Do dnešnej rubriky sme vybrali opäť vyznamenanú slovenskú dvojťažku od autora, ktorý sa venuje najmä tomuto žánru. V pozícii na diagrame má čierny kráľ dve voľné polia. Biely musí opatrne zahrať úvodník, aby neporušil matové obrazce – ide o formu núdzovky (nepridať čiernemu nové ťahy). Maty v riešení sa v porovnaní so zvodnosťou cyklicky zamenia. Korektnosť tejto úlohy bola overená na počítači, v riešení je nezávažný duál.

Kontrolná notácia: biely Kd1 Dg5 Vc8 Vd7 Sb3 Ja5 Jf8 Pa6 d5 d6 e2 f6 f7 h6 (14), čierny Kd4 Sb8 Jc7 Pa7 b4 b5 d2 e3 e4 g6 h7 (11), biely začne a dá mat druhým ťahom.

Riešenia posielajte do 10 dní na adresu Žilinský večerník, Štúrovo nám. 1, 011 31 Žilina. Výhercov zverejníme po skončení súťaže v júni 1993. –km–


Vzad <<  >> Vpred