Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(16. 6. 1992)


Skladba č. 3Marian Červenka

Pravda 25. 4. 1986

Mat 3. ťahomV dnešnom treťom pokračovaní našej súťaže pre riešiteľov šachových problémov opúšťame žáner dvojťažiek a vyberáme po prvýkrát vzdušnú a ekonomickú trojťahovú úlohu. Bratislavčanovi sa podarilo svoj úmysel skonštruovať za pomoci práve trinástich kameňov.

Kontrolná notácia: biely Kg8 Sd6 Sf5 Jb5 Pa6 e5 f3 (7), čierny Kd5 Sc3 Pa2 b2 b6 d4 (6), biely začne a dá mat tretím ťahom. Riešenia posielajte do 10 dní na adresu Žilinský večerník, Štúrovo nám. 1, 011 31 Žilina. Privítame aj komentáre reprodukcií, najvýstižnejšie publikujeme. Výhercov zverejníme po skončení súťaže v júni 1993.

Riešenie problému č. 1 (Pituk): Zdanlivé hry 1...Dd4+ 2.e:d4 mat, 1...V(J)f6 2.Ve5 mat, 1...f6 2.c7 mat, 1...Vg:c6+ 2.S:c6 mat. Rieši 1.Sf6 hrozí 2.Dg2 mat, 1...Sd4+ 2.e:d4 mat, 1...V(J)c3 2.Ve5 mat, 1...Sc3, Vf(g)1 2.c7 mat, 1...Vc:c6+ 2.S:c6 mat a 2 doplňujúce varianty 1...Vc2, Sd3 2.Dd3 mat, 1...Jg5 2.D:g4 mat. Zámena štyroch obrán. Po zásluhe ocenená úloha nestora slovenskej dvojťažky, ktorý tento rok dosiahne úctyhodných 88 rokov. Uverejnil už okolo pol tisíca originálov. Je aj medzinárodným rozhodcom svetovej šachovej organizácie (FIDE). Úvodník prerušuje pôsobnosť čiernej dámy a veže (A. Turiak, Žilina). –km–


Vzad <<  >> Vpred