Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(19. 5. 1992)


Skladba č. 1Alexander Pituk

II. cena

SVTVS 1954

Mat 2. ťahomVážení šachoví priatelia!

Práve začíname novú súťaž. Dnešnou prvou úlohou vám ponúkame príležitosť na strávenie prijemných chvíľ pri riešení šachových problémov, ktorých uverejníme celkom 24 každý druhý týždeň, prevažne dvojťažky a niekoľko trojťažiek a štúdií. Pri riešení dvojťažky stačí uviesť úvodník, trojťažky po obranách čierneho aj druhé ťahy bieleho. Za správne riešenie dvojťažky prideľujeme 2 body, trojťažky 3 body, štúdie 5 bodov, za objavenie vedľajšieho riešenia pridelíme rovnaký počet bodov ako za hlavné, za zistenie závažného duálu, ilegálnej pozície, príp. neriešiteľnosti vždy po 1 bode. Desiati riešitelia s najvyšším počtom bodov budú odmenení nasledovne: 1. cena 700,– Kčs, 2. cena 500,– Kčs, 3. cena 400,– Kčs, 4. cena 300,– Kčs, 5. cena 200,– Kčs, 6.–10. cena 100,– Kčs. Z ostatných riešiteľov, ktorí správne vyriešia aspoň 5 problémov, vyžrebujeme ešte 10 výhercov po 50,– Kčs. Ceny venovali sponzori uvedení v titulku.

Začíname ocenenou dvojťažkou nášho majstra športu. Obsahuje 4 hlavné a 2 vedľajšie varianty, úvodník by sa mal páčiť. Kontrolná notácia: biely Kb6 De2 Sa8 Sc3 Va3 Va5 Jh4 Pc6 e3 f5 g3 (11), čierny Ke4 Dg7 Vc1 Vg6 Sa1 Sb1 Ja2 Jh7 Pf7 g4 (10), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia posielajte do 10 dní na adresu redakcie. –km–


Vzad <<  >> Vpred