Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 8. 9. 1992)


Skladba č. 9

Alfreds Dombrovskis a Lev Lošinskij

The Problemist 1972

Mat 2. ťahomV našej ročnej súťaži sa dostávame dnes ku tvorbe kompozičnej šachovej veľmoci na východ od našich hraníc. Alfreds Dombrovskis (* 1923 v Lotyšsku) zložil viac ako 300 skladieb, najmä dvojťažiek. Spoluautor úlohy na diagrame Lev Lošinskij (* 1913 v Poľsku, † 1976 v SNŠ) bol veľmajster považovaný za jedného z najväčších skladateľov všetkých čias. Zložil nad 500 problémov, najmä dvoj– a trojťažky, z toho viac ako 300 so spoluautormi. Jeho úlohy majú mimoriadne bohatý, často rekordný a pritom pôsobivý obsah. Dvojťažka č. 9 neobsahuje síce zvodnosti ani zámenu, ale je svojim spôsobom unikátna a obsahuje uzavretý cyklus. Viac prezradíme o 4 týždne. Čakáme komentáre.

Kontrolná notácia: biely Kg8 Dg5 Vc8 Vg4 Se8 Sf6 Jd5 Jf7 Pc2 c6 c7 e4 (12), čierny Ke6 Dd4 Ve7 Sh5 Jb7 Jg2 Pc3 g6 h6 (9), biely začne a dá mat druhým ťahom. Riešenia posielajte do 10 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 7 (Salai): 5 pokusov 1.Vf4? J8~!, 1.Ve4? J1~!, 1.Vd4? d:e2!, 1.Vc4? c:d2!, 1.Vb4? c2! a riešenie 1.Va4 tempo s rovnakými 5 obranami a matmi 2.D:h6, Sf3, Dd5, Vc5, Da5 mat. Autor komentuje úlohu takto: Rieši len "loydovský ťah". B. Formánek, Bratislava (majster športu, vedúci rubrík v Nedeľnej Pravde a Národnej obrode, predseda Slovenskej sekcie kompozičného šachu): "Pointou je prerušovanie bielych línií v pokusoch Vf4–b4." J. Nízky, Žilina: "Senzačné zvodnosti, ešte senzačnejšie, ak som na niektorú naletel". (nie – pozn. red.). –km–


Vzad <<  >> Vpred