Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(25. 8. 1992)


Skladba č. 8Henri Rinck

Las Noticias, 1926

Biely vyhráPrvýkrát uverejňujeme skladbu od zahraničného autora (Francúzsko) a tiež prvú zo sľúbených štúdií (tajne dúfajúc, že prehovorí do tlačenice riešiteľov na čele). Na pripojenom diagrame je miniatúrka (do 7 kameňov) s jednoduchou, ale výraznou, myšlienkou spracovanou v ekonomickom šate. Biely využije možnosť šachovať na získanie strelca.

H. Rinck (1870–1952) zložil okolo 2000 (dobre čítate, slovom dve tisíc!) štúdií, najmä s pozičnou hrou. Vedel pracovať s daným materiálom, rôzne jeho variácie spracoval kombinačne a technicky na výške s jasným a harmonickým priebehom.

Kontrolná notácia: biely Ka7 Sd3 Je2 (3), čierny Kf1 Sc8 Pf5 (3), biely začne a vynúti výhru. Riešenia posielajte do 20 dní na adresu Žilinský večerník, Štúrovo nám. 1, 011 31 Žilina s poznámkou ŠACH pri adrese.

Riešenie problému č. 6 (Brabec): Zvodnosť 1.d3? hrozí 2.Se6 mat, 1...J:d3 2.Vc5 mat, 1...Jd4 2.Jc3 mat, ale 1...Sd6! Rieši 1.d4 hrozí 2.Vc5 mat, 1...Jd3 2.Jc3 mat, 1...J:d4 (Je4) 2.Se6 mat a doplnky 1...Sd6 2.V:d6 mat, 1...S:d4 2.J:f4 mat. Dva hrozbové paradoxy. Obrana 1...Jd3 v prvej fáze vyvracia hrozbu 2.Se6 mat, ale umožňuje 2.Vc5 mat, ktorý vyvracia v druhej fáze. A naopak, obrana 1...Jd4 v druhej fáze vyvracia hrozbu 2.Vc5, ale umožňuje 2.S:e6 mat, ktorý vyvracia v prvej fáze. B. Formánek, Bratislava: Jeden z najlepších príkladov na hrozbovú Lačného tému. –km–


Vzad <<  >> Vpred