Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

( 6. 10. 1992)


Skladba č. 11Ján Valuška

IV. cena

Pravda 1977–1978

Mat 2. ťahomJán Valuška zo Zvolena (* 1947) je držiteľom najvyššieho a zatiaľ jediného titulu medzinárodný majster športu v kompozičnom šachu v ČSFR. Uverejnil vyše 300 originálov, prevažne dvojťažiek a dosiahol vyše 100 vyznamenaní. V úlohe na diagrame je obsah skrytý v porovnaní zdanlivých hier (v počiatočnej pozícii čierny na ťahu) a variantov riešenia.

Kontrolná notácia: biely Kg8 Df2 Vb6 Vf7 Sa3 Sh1 Je7 Jf4 Pd2 d3 g6 (11), čierny Ke5 Db2 Va7 Vg5 Sc8 Jc1 Je8 Pb5 d4 e2 f6 (11), biely začne a dá po ľubovoľnom ťahu čierneho mat druhým ťahom. Riešenia posielajte do 10 dní na adresu redakcie.

Riešenie problému č. 9 (Dombrovskis, Lošinskij): 1.Vd8 tempo 1...h:g5 2.J:g5 mat, 1...V:f7 2.S:f7 mat, 1...V:e8 2.V:e8 mat, 1...J:d8 2.c:d8J, 1...V:c7 2.J:c7 mat, 1...D:d5 2.e:d5 mat, 1...D:e4 2.V:e4 mat, 1...S:g4 2.D:g4 mat a pridané varianty 1...Jg~ 2.Jf4 mat, 1...Jb~ 2.Vd6 mat, 1...D:f6 2.D:f6 mat, 1...D~ 2.De5 mat, 1...Vd7 2.S:d7 mat. Rekordná téma – matujúca biela figúra je v nasledujúcom variante zobraná – cyklus 8 variantov. Úloha vyvolala u našich riešiteľov zatiaľ najväčší ohlas. A. Špánik, Rajec: Po úvodníku čiernemu fakticky nič nehrozí. O to viac prekvapí to ohromné množstvo matov. Nádherná úloha! I. Hanus, Košice: Zatiaľ najkrajšia úloha. Ing. Lupták, Nová Dubnica: Pikantný úvodník! Ing. Pastorek, Bratislava: Veľmi zaujímavá úloha! A na záver kritickejší názor. Ing. Formánek, Bratislava: Cyklus polí po braniach. Asi rekord, ale estetický "neudovletvorjajet". –km–


Vzad <<  >> Vpred