Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(20. 10. 1992)


Skladba č. 12Enrico Paoli

La Scacchiera 1952

Biely vyhráPolovicu súťažných problémov uzaviera štúdia talianskeho medzinárodného majstra v praktickom šachu (* 1908), víťaza viacerých významných medzinárodných turnajov. Štúdie skladá od roku 1947, povolaním je učiteľ. Pôsobí aj ako šachový redaktor a je autorom niekoľkých kníh so šachovou tematikou. Z obsahu dnešnej miniatúrky neprezradíme nič, uvidíme, ako si s ňou poradia naši riešitelia.

Kontrolná notácia: biely Ke5 Va4 Je6 (3), čierny Ke8 Ve7 Pb7 h7 (4), biely začne a vynúti výhru. Riešenia posielajte do 10 dní na adresu redakcie. Pri riešení tohto problému uverejníme poradie riešiteľov na čele po polovici súťaže.

Riešenie problému č. 10 (Ing. Salai): 1.Dh8?, hrozí 2.Sc3(5), 1...f6 2.Jge2 S:e2 3.Ja2 mat, 2...V:e2 3.Jd3 mat, (1...Vf6 2.D:f6 a 3.Dd6 mat), 1...Vc2! Rieši 1.Jge2 hrozí 2.Jd3+ Kb3 3.Jec1 mat a 2.Ja2+ Kb3 3.Jec1 mat. 1...S:e2 2.Ja2+ Kb3 3.D:b1 mat, 1...V:e2 2.Jd3+ Kb3 3.S:f7 mat. Vo zvodnosti je tradičné prekrytie Novotného (formou poloobrán), v riešení je podaná táto téma v novom 3/4 takte. A. Špánik, Rajec: Skladba sa mi zdá dosť priehľadná. Čierny nemôže pokryť súčasne obe hrozby. Ing. Lupták, Nová Dubnica: Rozhodujúci útok bielych jazdcov rozbil celú obranu čierneho tak, že dáma a strelec dávajú labužnícky mat. Ing. Pastorek, Bratislava: Výborná skladba. Ekonomické spracovanie bez bielych pešiakov. Zámeny 2. a 3. ťahov. –km–


Vzad <<  >> Vpred