Vzad <<  >> Vpred

Šachový kútik

(17. 11. 1992)


Skladba č. 14

Valentin Rudenko a Lev Lošinskij

5. miesto, FIDE 1972–75

Mat 3. ťahomNa riešenie predkladáme obsažnú úlohu od veľmajstrov tohto žánru z východu. S Lošinským sme sa už v našej súťaži stretli, Valentín Rudenko (* 1938) je povolaním inžinier chémie. Má široký kompozičný repertoár, je aj rozhodcom, trénerom, funkcionárom a spisovateľom. Zložil cez 800 skladieb, viac ako polovica bola vyznamenaných.

Vnímavý riešiteľ objaví v trojťažke 4 pokusy a 5 zdanlivých hier. Za neuvedenie niektorého variantu v riešení strhneme body.

Kontrolná notácia: biely Ke8 Dd6 Vd2 Vg3 Sf7 Jc8 Jh3 Pc3 e3 g5 (10), čierny Ke4 Da3 Vb7 Vf1 Sa7 Jb4 Je7 Pb2 c6 e5 f2 f5 (12), biely začne a dá mat najneskôr tretím ťahom. Riešenia posielajte do 10 dní na adresu redakcie. Na korešpondenčný lístok treba prilepiť známky v hodnote 1,50 Kčs.

Riešenie problému č. 12 (Paoli): 1.Va8+ Kd7 2.Vd8+ Kc6 3.Vd6+ Kb5 4.Kf6 Ve8 5.Jc7+ Kg5 6.J:e8 a vyhrá, 1...Kf7 2.Vf8+ Kg6 3.Vf6+ Kh5 4.Kd6 Ve8 5.Jg7+ Kg5 6.J:e8 a vyhrá. Dva echové varianty. RNDr. Zbihlej, Žilina: Ľahká úloha, rozhodujúci je 4. ťah bieleho, ostatné je len vecou techniky. Ing. Pastorek, Bratislava: Vybratá súmerná štúdia Paoliho je zaujímavá a pekná! M. Svrček ml., Martin: Zrkadlovo zhodné varianty. Ing. Formánek, Bratislava: .... Treba uznať, že tiché štvrté ťahy spojené s ovládnutím čiernej veže pôsobia pekne. M. Slávik, Žilina: Pekné využitie stiesneného postavenia čierneho.

Po polovici súťaže (12 problémov) bolo možné získať max. 33 bodov a tento súčet dosiahli: I. Bandžuch, Sp. N. Ves, M. Červenka, Bratislava, M. Dobeš, Žilina, Ing. Formánek, Bratislava, I. Hanus a Ing. Holubec, obaja z Košíc, Ing. Lupták, Nová Dubnica, P. Mokáň, J. Nízky a M. Ondruš všetci zo Žiliny, Ing. Pastorek, Bratislava, J. Skubák, Topoľčany, M. Svrček ml., Martin, A. Špánik, Rajec, B. Tóth, A. Turiak a RNDr. Zbihlej, všetci zo Žiliny. –km–


Vzad <<  >> Vpred